Meddelandearkiv: 2012

Meteorologiska institutet får nya telefonnummer

6.6.2012 8:12

Det nya numret till Meteorologiska institutets telefonväxel är 029 539 1000 från 6. juni, 2012. Växeln är bemannad vardagar kl. 8–16.15.

Personalens telefon- och faxnummer förnyas och börjar i fortsättningen på 029 539. Meteorologiska institutets nya kontaktuppgifter finns på vår webbplats under ”Meteorologiska institutet” och ”Kontaktuppgifter”. Personalens telefonnummer kan också efterfrågas i växeln.

Mobilnumren till personalen vid Meteorologiska institutet förblir oförändrade.

Servicenumren för medborgarna är de samma. Jourhavande meteorolog nås fortfarande på numret 0600 10 600 (tillgänglig 24 h, pris 3,98 €/min + lsa). Klimatcentrets telefontjänst nås fortfarande på numret 0600 10 601 (tillgänglig 8–16, pris 3,98 €/min + lsa).

För samtal från det fasta telefonnätet till Meteorologiska institutets 029 539-nummer debiteras den lokalnätavgift som fastställts av anslutningsoperatören. För samtal från mobilnätet till Meteorologiska institutets 029 539-nummer debiteras den mobilsamtalsavgift som fastställts av anslutningsoperatören.

Priset på samtal direkt till personalens mobiltelefonnummer beror på uppringarens operatör.

Meteorologiska institutets nya telefonnummer är en del av statsförvaltningens omfattande samtalslösning för att förenhetliga telefonnumren till verken inom statsförvaltningen. Samtidigt övergår personalen till att huvudsakligen använda mobiltelefoner.

Ytterligare information: communications@fmi.fi