Meddelandearkiv: 2012

Våren inleddes med en kylig aprilmånad

15.5.2012 14:46

Enligt Meteorologiska institutets mätningar var medeltemperaturen för april 2012 något lägre än vanligt i hela landet och varierade från dryga +3 grader i landets södra delar till knappa -4 i den lappländska armen.

Bild: Tuija Vuorinen

Bild: Tuija Vuorinen

Enligt Meteorologiska institutets mätningar var medeltemperaturen för april 2012 något lägre än vanligt i hela landet och varierade från dryga +3 grader i landets södra delar till knappa -4 i den lappländska armen.

I största delen av landet avvek medeltemperaturen 1–2 grader från långtidsmedelvärdet för april. I landets sydvästligaste del uppnåddes emellertid nästan långtidsmedelvärdet för tidpunkten. Månadens högsta temperatur, 17,1 grader, uppmättes i Artukais i Åbo den 22 april och den lägsta temperaturen, -28,7, i Kevojärvi i Utsjoki den 2 april.

Den termiska våren framskred långsamt i början av april, men i slutet av månaden hade den hunnit ända till Mellersta Lappland, vilket är nästan överensstämmer med det normala. Den termiska våren börjar när dygnets medeltemperatur stiger och hela tiden ligger över noll grader.

Mer regn än vanligt

Nederbördsmängden under april var 40–60 mm i största delen av landet. Det regnade minst i Norra Lappland där nederbördsmängden ställvis låg under 30 mm. I jämförelse med långtidsmedelvärdet uppmättes klart större nederbördsmängder än vanligt i hela landet. På Åland, längs kusten i Österbotten och i delar av Södra Lappland var nederbörden två gånger så stor som normalt.

Vid de enskilda observationsstationerna regnade det mest i Jomala på Åland där man uppmätte 73 mm. Det regnade minst i Kilpisjärvi i Enontekis där man uppmätte en nederbörd på 21 mm. Den största dygnsnederbörden, 26,2 mm, uppmättes i Klemetsö i Vasa den 20 april.

Ovanligt mycket snö kvar i Västra Lappland

Enligt Meteorologiska institutets mätningar täcktes hela landet bortsett från den allra västligaste delen av ett sammanhängande snötäcke ännu i början av april. I slutet av månaden hade gränsen för det sammangängande snötäcket dragit sig tillbaka bakom linjen från Kajana till Havslappland. I slutet av månaden fanns det i Västra Lappland rentav ovanligt mycket snö för tidpunkten; det största snödjupet, 100 cm, uppmättes i Kenttärova i Kittilä. Den 2 april snöade det ställvis över 20 cm i Birkaland. Följande dag uppmättes det största snödjupet, 47 cm, för hela vinterperioden i Härmälä i Tammerfors.

Man har övergått till att använda statistik baserat på åren 1981–2010 som jämförelseperiod i Meteorologiska institutets månatliga pressmeddelanden. Skillnaden mellan jämförelseperioderna 1981–2010 och 1971–2000 i fråga om medeltemperaturerna är speciellt stor i april. Under den nya jämförelseperioden är medeltemperaturerna för april 0,5–1,0 grader högre i hela landet än under den föregående jämförelseperiodens medeltemperaturer och medelvärdet för månadens högsta temperaturer har på många platser stigit mer än en grad. Nederbördsmängden under april var mindre än under föregående jämförelseperiod, i synnerhet i landets södra delar.

Mer information:

http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/klimatcentret