Meddelandearkiv: 2012

Isvintern på de finska havsområdena är slut

15.5.2012 14:40

Meteorologiska institutets Istjänst publicerar idag den 15 maj isvinterns 2011/2012 sista iskarta och israpport.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Meteorologiska institutets Istjänst publicerar idag den 15 maj isvinterns 2011/2012 sista iskarta och israpport.

Den gångna vintern började ovanligt sent och slutade mycket tidigt. Isvinterns kulmen nåddes den 11 februari, då havsisens utbredning uppmättes till ca 179 000 km2. Enligt den maximala isutbredningen kategoriseras vintern som en medelvinter. För övrigt var isvintern i många hänseenden exceptionell, eftersom den började ovanligt sent och isarna förblev tunnare än i medeltal p.g.a. det rikliga snöfallet.

- Räknar man i antalet publicerade israpporter, blir denna vinter den hittills kortaste isvintern. Vi publicerade allt som allt 132 israpporter under vintern, berättar isexpert Jouni Vainio.

Enligt Meteorologiska institutet har vintrarna 2001, 2002 och 2008 ändå slutat tidigare än denna. Vintern 2008, som statistiskt sett är den mildaste isvintern hittills, började också förhållandevis sent.
- I år blev vädret kallare först i mitten av januari, då också de första isbrytarna åkte ut på assistansuppdrag, säger Vainio.

Under vintern följer Istjänsten dagligen med islägets utveckling. Nu fortsätter Meteorologiska institutets Oceanografiska tjänster med att under sommarsäsongen följa med våg- och vattenståndsförhållandena. I oktober inleds igen uppföljandet av havsvattnets nedkylning.

Tilläggsinformation:

Islägeskarta: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget

Isexpert Patrick Eriksson, tfn 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi