Meddelandearkiv: 2012

Det arktiska området erbjuder möjligheter för finländsk expertis

12.3.2012 7:40

Klimatförändringen påverkar starkt utvecklingen inom det arktiska området. Det inhemska och det internationella samarbetet erbjuder möjligheter för olika aktörer.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Som en följd av klimatuppvärmningen öppnas de nordliga farlederna småningom även för kommersiell fartygstrafik. Tillväxten i sjötrafiken på Norra ishavet och utnyttjandet av naturresurserna i området erbjuder också möjligheter för finländsk expertis. Meteorologiska institutet har olika slags is-, väder- och havstjänster, som är till nytta för trafiken på området.

Multifunktionella isbrytare får nya funktioner

Arctia Shipping Oy:s multifunktionella isbrytare Fennica och Nordica har befraktats av Shell Offshore för tre sommarperioder. Arbetsområden blir Beauforthavet och Tjuktjerhavet.
- Våra fartyg har blivit kallade att delta uttryckligen för att garantera att säkra förhållanden för verksamheten, säger vd Tero Vauraste vid Arctia Shipping Oy.

Det treåriga avtalet ger arbete för omkring 150 yrkesutbildade inom sjöfarten och det är värt tiotals miljoner euro. Fartygsinvesteringarna är därmed i effektivt bruk året om. Verksamheten på det arktiska området har varit föremål för stort internationellt intresse.
- Naturligtvis delar vi den lokala befolkningens och miljöorganisationernas oro för det arktiska miljötillståndet och vi deltar bland annat i verksamheten i Arktiska rådets oljebekämpningsgrupp, påpekar Vauraste.

Arctias fartyg har också tidigare varit på vattnen kring till exempel Alaska och Grönland.

Kunskap om havsisens tjocklek med hjälp av satelliter

År 2011 bedöms den genomsnittliga istäckta ytan på Norra ishavet ha varit 4,5 miljoner kvadratkilometer som minst. Det här är det näst lägsta värdet under den mäthistoria som inleddes på 1970-talet.
- Minskningen är i samklang med den globala klimatuppvärmningen, påpekar gruppchefen Jari Haapala vid Meteorologiska institutet.

Satelliterna är det enda möjliga sättet att följa isläget på omfattande havsområden så gott som i realtid. Mängden havsis påverkas av istjockleken, men också av istäckets yta. Meteorologiska institutet använder och utvecklar olika slags metoder för fjärranalys av istjockleken för SAR-radar, som producerar en radarbild, för radiometrar för det optiska området och för altimetrar (höjdmätare). - Det är en större utmaning att mäta havsisens tjocklek än att mäta istäckets yta. Instrumenten fungerar bättre eller sämre beroende på istypen. Samma satellit kan inte mäta både ny tunn is och mångårig is på flera meters tjocklek, säger forskaren Eero Rinne på Meteorologiska institutet. Det finns exempel från Östersjön, Karahavet och hela norra halvklotet på istjocklek mätt med olika metoder.

Miljöobservationer av arktiska områden i Sodankylä

Meteorologiska institutet använder satellitbaserade radardata för fjärranalys av snötäcket på de nordliga områdena och av istäcket på Östersjön. - I framtiden kommer fjärranalysen av istäcket på de arktiska havsområdena att få en allt viktigare roll på grund av att det minskar till följd av klimatuppvärmningen, säger forskaren Jyri Heilimo på Meteorologiska institutet.

På Meteorologiska institutets internationella satellitmottagningsstation i Sodankylä tas mätdata från flera satelliter som observerar miljön emot och processas. Dessa mätdata används av meteorologer och i forskningen om atmosfärens ozon. Med den nya satellitmottagningsantennen som har en diameter på 7,3 meter kan man ta emot mätdata från moderna radarsatelliter, avsedda att mäta jordytan och havsområden med oberoende av väder och molnighet.

Medeltemperaturerna på de arktiska områdena har stigit nästan dubbelt så mycket som på hela jordklotet under de senaste hundra åren.


Mer information:

Vd Tero Vauraste, Arctia Shipping, tfn 046 876 7100
Specialforskare Jari Haapala, Meteorologiska institutet, tfn 09 1929 6406
Forskare Eero Rinne, Meteorologiska institutet, tfn 050 448 7681
Forskare Jyri Heilimo, Meteorologiska institutet, tfn 050 568 0802