Meddelandearkiv: 2018

Januari var mildare än vanligt i hela landet

20.2.2018 11:14

Januari var mildare än vanligt i största delen av landet. Endast i nordligaste Lappland var januari kallare än vanligt. I slutet av månaden fanns det mest snö i Fjällappland.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var januari varmare än vanligt i nästan hela landet, och endast i Enontekis och Utsjoki var månadens medeltemperatur lägre än i allmänhet. Medeltemperaturen i januari varierade från 0...-4 grader i landets södra delar till kallare än -13 grader i Norra Lappland. Den största avvikelsen från den normala januaritemperaturen förekom i landets östra del, i Kajanaland och nordöstra Österbotten, där månaden var 3–5 grader varmare.

Månadens lägsta temperatur, -36,8 °C, uppmättes den 24 januari vid Nellim observationsstation i Enare. Den högsta temperaturen, +6,9 °C, observerades vid observationsstationerna Jomalaby i Jomala och Bogskär i Kökar den 25 januari.

Vad gäller nederbördsmängderna var januari normal eller något nederbördsrikare än vanligt. Mest regnade det i Nyland och i vissa delar av Norra Karelen, minst vid västkusten och i norra Lappland. Den största månadsnederbörden, 81,6 mm, uppmättes i Koli i Lieksa och den minsta månadsnederbörden, 18,5 mm, i Nuorgam i Utsjoki.

Mest snö fanns det i slutet av månaden i Enontekis och Kittilä, där snötäcket var knappa en meter tjockt. Den sista januari uppmättes det största snödjupet, 98 cm, i Karesuando i Enontekis. På många håll i landets södra delar fanns det i slutet av månaden bara några få centimeter snö.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Väderstatistik för januari (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/tammikuu

Om vädret twittrar @meteorologit på Twitter.