Meddelandearkiv: 2012

Meteorologiska institutet börjar tillämpa ny meteorologisk referensperiod

6.2.2012 11:04

Meteorologiska institutet har beräknat statistiken för den nya meteorologiska referensperioden, som baserar sig på väderobservationer under åren 1981–2010.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

De färska statistiska uppgifterna ger en beskrivning av det rådande klimatet och utgör en viktig bas för forskningen av aktuella väderfenomen och för uppföljningen av väderleken. Klimatstatistiken används också speciellt för forskning och beslutsfattning i väder- och klimatberoende branscher.

Klimatstatistiken beräknas globalt på basis av väderobservationer under en 30 års period. Den officiella referensperioden fastställd av Meteorologiska världsorganisationen WMO är 1961–1990. Rekommendationen är dock att statistiken uppdateras i mån av möjlighet vart tionde år. I Finland gjordes den senaste uppdateringen för tio år sedan.

Väderstationernas statistik över olika väderfaktorer

För den nya referensperioden 1981–2010 har man räknat ut månatliga medeltal för olika väderfaktorer som t.ex. temperatur och regnmängd samt fördelningen över tio väderstationer. Därtill har man för den nya referensperioden bl.a. definierat tidpunkterna för när de termiska årstiderna växlar samt hur länge marken är täckt av snö.

De statistiska medeltemperaturerna vid de olika väderstationerna är under den nya referensperioden 1981–2010 överlag något högre än under den föregående referensperioden 1971–2000. Hela landets årliga medeltemperatur är under den nya referensperioden nästan 0,4 grader högre än under föregående referensperiod. Den observerade temperaturstegringen överensstämmer tämligen väl med modellvärdena om klimatförändringens omfattning i Finland.

Den årliga variationen är större beträffande regnmängd än temperatur, varför skillnaderna mellan referensperioderna inte är lika tydliga. I medeltal är den årliga regnmängden trots allt något större under den nya referensperioden än under den föregående.

Tillämpning av den nya referensperioden

Den nya referensperioden har tagits i bruk vid Klimattjänsten, men i praktiken uppdaterar vi till exempel kartorna och tabellerna på de aktuella sidorna i webbtjänsten under årets lopp.

Det förekommer en betydande avvikelse i tillämpningen av den nya referensperioden. Som referensperiod för graddagstalet tillämpas fortfarande åren 1971–2000, eftersom det är fastställt i bl.a. lagstiftningen som berör fastigheters energibevis.