Meddelandearkiv: 2018

Milt och regnigt väder i december

8.1.2018 14:52

December var i en stor del av landet mycket mild och regnig, endast i norra Lappland var medeltemperaturen i närheten av den vanliga. 2017 var i så gott som hela landet något varmare än normalt och särskilt i Södra Finland var året ställvis ovanligt regnigt.

Bild: Olavi Alatalo

Bild: Olavi Alatalo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var december på många ställen ovanligt regnig och särskilt i landets södra och mellersta del slogs nya regnrekord på en del orter.  Månadens största regnmängd översteg 100-millimetersstrecket på stora områden i landets södra och mellersta delar.  Månadens största nederbördsmängd, 140,6 millimeter, uppmättes i Gumtäkt i Helsingfors. Det är ändå inte ens i närheten av december månads största regnmängd någonsin (189,6 mm), som uppmättes 2011 i Kimito. 

Nederbörden i landets södra del kom till största delen i form av regn.  Landets mellersta och norra del fick däremot nederbörden i huvudsak i form av snö, vilket betydde att det i slutet av månaden på dessa områden fanns mer snö normalt.  I landets norra delar var snötäcket på många ställen över en halv meter tjockt.

December månads medeltemperatur varierade från 2–3 plusgrader på syd- och sydvästkusten till rejält under -10 grader i Norra Lappland.  Den största temperaturavvikelsen uppmättes i landets östra del, där december ställvis var över 5 grader varmare än normalt. I övriga delar av landet var december i stor utsträckning 2–5 grader varmare än normalt. Endast i nordligaste Lappland var temperaturen nära det normala eller kallare än normalt. Både den högsta och den lägsta temperaturen i december uppmättes den 7 december: den högsta temperaturen, +7,2 grader, uppmättes i Kökar och den lägsta temperaturen, -33,5 grader, i Väylä i Enare.

Föregående år var regnigt och något varmare än normalt

Medeltemperaturen för 2017 varierade från drygt +6 grader på sydvästkusten till  ungefär -1,5 grader i Lapska armen.  Medeltemperaturen var i stora delar av landet 0,5–1 grad högre än normalt, endast i Östra Lappland var den uppmätta medeltemperaturen i närheten av det långvariga medeltalet.  Årets lägsta temperatur, -41,7 grader, uppmättes den 5 januari i Muonio och årets högsta temperatur, 27,6 grader, i Utsjoki den 28 juli.  Senast man uppmätte en lägre maximitemperatur för året var 1976.

I landets södra och östra del var det regnigare än normalt, särskilt i landets södra del var det ovanligt regnigt.  Preliminärt uppmättes årets största nederbördsmängd,  944,7 millimeter, i Noux, Esbo, och den lägsta, 435,1 millimeter, uppmättes vid Kirkonkylä observationsstation i Pello.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Väderstatistik för december (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/joulukuu
Årsstatistik (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot

Om vädret twittrar @meteorologit på Twitter.