Meddelandearkiv: 2012

Östersjön öppet vatten vid nyår

3.1.2012 11:20

Då det nya året inleds har Östersjön is endast i innersta Bottenviken och i de innersta vikarna i Kvarkens skärgård.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas


Östersjöns isläge kan beskrivas som exceptionellt – lika litet is har det i början av januari senast funnits vintern 1929-1930.
– Då var isläget vid nyår väldigt liknande – isen hade lagt sig bara i de innersta vikarna av norra Bottenviken, berättar isexpert Jouni Vainio vid Meteorologiska institutet.

På de finska havsområdena var lufttemperaturerna under september-oktober två till tre grader högre och under november-december t.o.m. fyra till fem grader högre än långtidsmedelvärdena. Då det nya året inleds är vattentemperaturerna på de finska havsområdena en till två grader högre än normalt och is har bildats endast i innersta Bottenviken och i Kvarkens skärgårds inre vikar.

Övriga år då årsskiftena varit isfattiga är 1992, 2001, 2007 och 2008. Under de här årens första dagar har det ändå funnits mera is än vad vi har nu. Meteorologiska institutets Istjänst gav ut vinterns första israpport måndagen den 2 januari 2012.

Tilläggsinformation:

Isexpert Patrick Eriksson, tfn: 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi

Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget