Meddelandearkiv: 2012

Meteorologiska institutet utarbetar en atlas över väderfenomen som är skadliga för trafiken i Europa

2.1.2012 8:41

Meteorologiska institutet har i samarbete med fyra andra forskningsinstitut utarbetat en atlas över förekomsten av skadliga väderfenomen som täcker hela Europa. I undersökningen bedömdes också hur klimatförändringen påverkar vissa för trafiken skadliga väderfenomen.

Bild: Eevu Heikura

Bild: Eevu Heikura

Målet med EWENT-projektet (Extreme Weather Impacts on European Networks of Transport), som leds av VTT, är att bedöma effekterna hos extrema väderfenomen på Europas trafiksystem. Som mellanresultat av undersökningen har den första Europatäckande kartan över sannolikheten för trafikskadliga väderfenomen i det nuvarande klimatet färdigställts.

I undersökningen har också bedömts förändringarna hos vissa extrema väderfenomen ända till 2050-talet. Vind, snöfall, snöyra, hällregn samt kalla och heta perioder har varit undersökningsobjekt. Dessutom granskades fenomen som hade att göra med bl.a. sikten (dimmor, sandstormar) samt fenomen av mindre skala (åskväder, blixtar, stora hagel och tornador).

Vädret och klimatförhållandena bör tas i beaktande när man vill eftersträva trygga, funktionssäkra och ekonomiska trafiksystem med små miljöeffekter och som uppfyller trafikbehovet. De påverkar alla delar av trafiknätet: strukturerna och styrsystemen, färdmedlen och trafikeringen. Skadliga väderfenomen försvårar trafiken och minskar säkerheten samt kan orsaka ekonomisk förlust och personskador.

Klimatförändringen har både positiva och negativa effekter på trafiken

Det förekommer stora skillnader på olika håll i Europa i hur ofta väderfenomen som påverkar trafiken upprepas och hur kraftiga de är. Av extrema väderfenomen under vintern, till exempel snöfall, kalla perioder och vinterstormar, lider Nordeuropa och Alperna mest, medan värmeböljorna är kraftigast i Sydeuropa. Extrema vindhastigheter förekommer mest på Norra Atlanten och dess stränder. Kortvariga hällregn kan förekomma på hela kontinenten. Sikten har under de senaste årtiondena blivit bättre: de mycket täta dimmorna har försvunnit från en del av Europas största flygfält.
Hur ofta och hur kraftiga extrema väder- och klimatfenomen förekommer i framtiden kommer troligtvis att ändras i och med klimatförändringen. Klimatmodellerna spår en tydlig uppvärmning för de extrema temperaturerna, men mindre förändringar när det gäller hällregn och kraftiga vindar. Låga temperaturer och snöfall blir mera sällsynta i synnerhet i Nordeuropa. Å andra sidan uppskattar man att rikliga snöfall inte blir mera sällsynta, utan de skulle förekomma i Skandinavien i framtiden till och med oftare än idag. De svåra värmeböljorna blir kraftigare på hela kontinenten, främst i Sydeuropa.

Klimatförändringens effekter på trafiken är både positiva och negativa. Till exempel förkortar uppvärmningen den besvärliga vintertrafiksäsongen i Finland, men samtidigt blir också perioden då tjälen förstärker grus- och skogsvägarnas bärkraft kortare. Effekterna utreds noggrannare i undersökningens senare skeden.
I EWENT-projektet deltar från Finland VTT, Meteorologiska institutet och Foreca Consulting. Andra partner är Meteorologiska världsorganisationen WMO, Cyperns meteorologiska institut, Transportekonomiska institutet TØI från Norge, det statliga företaget via Donau från Österrike, som specialiserat sig på att utveckla insjötrafiken på Donau, europeiska stormforskningslaboratoriet ESSL samt det tyska forskningscentret för luftfart DLR. Europeiska kommissionen finansierar undersökningen som började år 2009 och avslutas 2012.

Mer information:

Specialforskare Heikki Tuomenvirta (ledare för EWENT, arbetssektion 2), Meteorologiska institutet, tfn 050 5746824 fornamn.efternamn@fmi.fi
Ledande forskare Pekka Leviäkangas (ledare för EWENT-projektet), VTT, fornamn.efternamn@fmi.fi, tfn 020 722 2058

Resultaten från EWENT-projektets andra arbetssektion:
Rapporten Probabilities of adverse weather affecting transport in Europe: climatology and scenarios up to the 2050s finns tillgänglig i PDF-form på adressen http://hdl.handle.net/10138/28592
EWENT-projektets hemsidor: http://ewent.vtt.fi/index.htm
EWENT-rapporten:
http://ewent.vtt.fi/Deliverables/D2/ewent_d2%201_18082011.pdf