Meddelandearkiv: 2017

Igen förutspås en medelmild isvinter

5.12.2017 12:49

I Bottenviken har isbildningen lett till utfärdandet av de första trafikrestriktionerna för de svenska hamnarna. Denna isvinter väntas dock bli mild – redan femte året i rad.

Bild: Hannu Manninen

Bild: Hannu Manninen

Längs stränderna i norra Bottenviken har isbildningen kommit igång. På svenska sidan i Luleå skärgård breder isen redan ut sig så mycket att de svenska myndigheterna har utfärdat vinterns första trafikrestriktioner för Bottenvikens hamnar. På finska sidan har hamnisbrytaren Ahto fått assistera fartygstrafiken efter att vindarna flyttat på Torneåfarledens isar tillräckligt mycket för att försvåra trafiken.

"Den senaste långtidsprognosen tyder på att även denna isvinter blir liknande som de senaste 'medelmilda' vintrarna – redan femte i följd. I så fall skulle det vara första gången vi får bevittna fem milda vintrar efter varandra", säger Meteorologiska institutets isexpert Jouni Vainio.

"I skiftet mellan 1980- och 90-talen bröts raden av fem milda vintrar då vintern 1991 nätt och jämnt klassificeras som en genomsnittlig isvinter. Också hela 1930-talet var allmänt taget milt – då upplevdes genomsnittliga vintrar av mildare slag alternerande med regelrätta milda vintrar".

Den här typen av medelmilda isvintrar är trots allt inte sjöfartsmässigt lätta. Då milda perioder med starka västliga vindar och perioder med några dagars kyla med nyisbildning ständigt avlöser varandra, bildas det svåra bälten av sammanpackad krossis utanför hamnarna och försvårar fartygstrafiken avsevärt.

I december 1917 var isvintern på intågande

För hundra år sedan, då Finland utropade sig självständigt och isvintern 1917/18 började, hade isbildningen precis kommit igång. December inleddes i knipande vinterväder och isarna lade sig snabbt. På iskarta nr. 3, som publicerades den 7 december 1917, fanns det is inritad närmast bara i Bottenvikens nordöstra hörn.

Det självständiga Finlands första isvinter blev genomsnittlig, den största isutbredningen blev ca 166 000 km². I isvinterns beskrivning sägs att "Isåret inleddes sent, föranlett av den varma hösten, och avslutades tämligen tidigt; trots detta nåddes vid sedvanlig tidpunkt förhållanden för en normal isvinter."

Tilläggsinformation:

Isexpert Patrick Eriksson, tfn 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi

Islägeskarta: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget

Meteorologiska institutets istjänst på Twitter: @fi_iceservice

Nu kan allmänheten skicka in egna vintriga observationer, även isobservationer, via Egna observationer- delen i Meteorologiska institutets väderapplikation: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/meddelande/441517379