Meddelandearkiv: 2017

I oktober var ett nytt nederbördsrekord nära i söder

9.11.2017 9:50

Början av oktober var varm, men slutändan var kall och den första snön kom i en stor del av landet. I Noux i Esbo var nederbördsmängden i oktober endast två millimeter mindre än rekordet.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Enligt Meteorologiska institutets statistik var nederbördsmängden i oktober större än normalt i landets södra och västra del, medan det var torrare än normalt i vidsträckta områden i norr. Nederbörden var mycket riklig i början av månaden i landets södra del och orsakade ställvis översvämningar i åar. I Nyland och på Åland var nederbördsmängden exceptionellt stor. En motsvarande mängd förekommer i genomsnitt några gånger per århundrade.

I Noux i Esbo uppmättes en nederbördsmängd på hela 226,1 millimeter i oktober. Detta är bara två millimeter mindre än nederbördsrekordet för oktober i Finlands mäthistoria. Rekordet uppmättes i Hiiskula i Vichtis 2006 (228,1 mm). Torrast var det i Nuorgam i Utsjoki där nederbördsmängden under månaden var endast 10,7 millimeter.

Varmt i början av månaden, kallare i slutet

I en stor del av Lappland var medeltemperaturen i oktober en knapp grad högre än normalt, i övriga delar av landets norra och östra del var medeltemperaturen nära den normala. I landets västra del var oktober däremot ställvis en knapp grad kallare än normalt. Månadens högsta temperatur, 16,6 grader, uppmättes i Jomala på Åland den 16 oktober. Månadens lägsta temperatur, -22,7 grader, uppmättes i Naruska i Salla den 31 oktober.

I början av månaden var det varmare än normalt i hela landet, medan det var kallare än normalt i slutet av månaden. Vi blev medvetna om vinterns annalkande när den första snön kom i största delen av landet i slutet av månaden. Sista dagen i oktober var snötäcket som mest cirka 20 centimeter i öster och norr. Den termiska vintern började i en stor del av landets norra del.

Ytterligare information:

http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmasto
http://www.ilmastokatsaus.fi/

Om vädret twittrar @meteorologit på Twitter