Meddelandearkiv: 2017

Istjänsten inledde vintersäsongen: De första tunna isarna kan redan ses på kartan

6.11.2017 10:05

Meteorologiska institutets istjänst har sparkat igång vintersäsongen i början av november med att utge de första ytvattentemperaturkartorna. Istjänstens huvudsakliga uppgift är att bistå vintersjöfarten med bästa möjliga uppdaterade isinformation.

Bild: Pasi Järvelin

Bild: Pasi Järvelin

I säsongens första karta, som publicerades torsdagen den 2 november, hittar man redan den första nyisen i de innersta vikarna av norra Bottenviken.

"Det kalla vädret i slutet av oktober kylde ner ytvattnet närmast kusten till den grad att några köldnätter räckte för att ny is kunde bildas i norra delen av Bottenviken", säger Meteorologiska institutets isexpert Jouni Vainio.

Ute till havs varierar ytvattnets temperaturer från ca fem grader i Bottenviken till drygt tio grader på Egentliga Östersjön. Jämfört med långtidsstatistiken ligger temperaturerna nu ganska nära medeltalen. I förhållande till föregående höst är havsvattentemperaturerna nu ca en till två grader kallare.

"I det här skedet är det svårt att bedöma hurdan isvintern blir. Men för att komma med en gissning, skulle jag tro att vintern blir 'medelmild', möjligen lite liknande som föregående vinter. I det fallet hindrar isarna inte nämnvärt sjöfarten på de sydligare sjödistrikten, men på Bottenviken får fartygen tampas med stampvallar och packisar", säger Vainio.

Iskartor i samarbete med svenskarna

Meteorologiska institutets istjänst inleder sin verksamhet då småbåtssäsongen slutar, dvs. i månadsskiftet oktober-november. Från och med början av november ger man ut ytvattentemperaturkartor på måndagar och torsdagar.

Denna vintersäsong publiceras iskartan i samarbete med istjänsten på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) – båda instituten turas om att producera iskartan en vecka i taget. Finländarna inledde produktionen med att rita kartorna föregående torsdag och denna måndag. Följande två kartor ritas av de svenska kollegerna.

"Genom ett nyutvecklat system med en gemensam databas kommer båda instituten att ha tillgång till samma underlagsinformation för att göra kartan, och produkten kommer ut till båda institutens webbsidor samtidigt", säger Lisa Lind, chef för istjänsten på SMHI.

Då vintern kommit så långt att de första trafikrestriktionerna för sjöfarten träder i kraft, börjar också isläget kartläggas dagligen. I det skedet byts kartläggningsansvaret på tisdagar. Även om iskartan ritas veckovis alternerande med svenskarna, följer den finska istjänstens isexperter upp läget dagligen och svarar vid behov på förfrågningar.

Ytterligare information:

Isexpert Patrick Eriksson, tfn 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi

Islägeskarta: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget
Meteorologiska institutets istjänst på Twitter: @fi_iceservice