Meddelandearkiv: 2011

Nature: Rekordstort ozonhål över Arktis i våras

7.10.2011 7:24

Vetenskapstidskriften Nature har publicerat en undersökning om uttunningen av ozonskiktet över Nordpolen som inträffade i våras. Det var enligt tidskriften första gången sedan mätningarna av ozonhalten påbörjades som den nordliga uttunningen kunde jämföras med ozonhålet över Antarktis.

Bild: NASA/OMI

Bild: NASA/OMI

I artikeln konstateras att ozonhålet som bildades över norra halvklotet i mars blev rekordstort som en följd av ovanligt sträng kyla i stratosfären i kombination med höga halter av ozonnedbrytande klorföreningar. Eftersom kylan höll i sig ända till början av april förblev de ozonnedbrytande klorföreningarna aktiva ovanligt långt in på våren. I centrum av förtunningen hade 80 procent av ozonet brutits ned på 18–20 kilometers höjd. Forskare från Meteorologiska institutet i Finland deltog i undersökningen och man använde sig av ozonobservationer som gjorts vid Meteorologiska institutet.

Ozonminskning förekommer ovanför båda polarområdena varje vår men en så här kraftig uttunning över Nordpolen har inte inträffat förut. I det betydligt kallare ozonskiktet ovanför Antarktis har väldiga ozonhål uppstått varje år under den lokala våren ända sedan slutet av 1980-talet.

I det stora projektet som leddes av USA:s rymdfartsmyndighet NASA deltog sammanlagt 19 forskningsinstitut från nio olika länder. Från Finland deltog forskare från Meteorologiska institutets arktiska forskningscenter i Lappland.

Mer information:

Forskningsprofessor Esko Kyrö, tfn 040 552 7438, esko.kyro@fmi.fi
Specialforskare Rigel Kivi, tfn (016) 619 624, rigel.kivi@fmi.fi

Tidskriften Natures meddelande:
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10556.html