Meddelandearkiv: 2011

UV-strålningen i Finland slog nya rekord under sommaren

26.9.2011 11:07

Solens ultravioletta strålning var under den gångna sommaren ofta starkare än normalt. Under precisionsmätningarna vid observatoriet i Jokioinen i södra Finland uppmättes det rekordartade UV-indexet 7 två dagar i följd. På många semesterorter i söder överskrids det här värdet ofta.

Bild: Tuija Vuorinen

Bild: Tuija Vuorinen

Meteorologiska institutet meddelade offentligt om kraftig UV-strålning sammanlagt 25 dagar under sommaren. Meteorologiska institutet meddelar om stark strålning när UV-indexet förutspås stiga till 6. Vid precisionsmätningarna vid observatoriet i Jokioinen i södra Finland uppmättes två dagar i följd, den 28 och 29 juni, dagens högsta UV-index till det högsta UV-indexet i Finlands mäthistoria, nämligen 7. Vanligtvis stiger UV-indexet inte över 6 mitt i sommaren i södra Finland. UV-indexet 6 uppmättes i år 17 dagar, men vanligtvis är UV-strålningen i Finland så stark endast 5–10 dagar per sommar. Båda indexvärdena vittnar om en strålningsnivå som klassas som stark, och det är skäl att skydda sig extra noggrant från solen när strålningen är så stark. Under sommaren informeras om UV-indexet i samband med de dagliga väderprognoserna från 1 april till 30 augusti.

Gränsen för måttlig UV-strålning, dvs. UV-indexet 3, överskreds oftare än föregående år: i Jokioinen 120 dagar och vid observatoriet i Sodankylä i norra Finland 87 dagar. Indexvärdet 6 som uppmättes den 30 juni i Sodankylä var även ett lokalt rekord.

Den exceptionella UV-säsongen fick sin början under en period av kemisk uttunning av ozonskiktet under våren, vars inverkan minskade gradvis. De högsta UV-indexvärdena under sommaren berodde dock mer på lokala meteorologiska faktorer. I högtrycksområden var himlen molnfri och då är ozonskiktet vanligtvis tunnare än normalt, eftersom vädersystemen i den nedre atmosfären påverkar atmosfärens lodräta struktur. Av den anledningen var dagens högsta UV-index 25 procent högre än normalt i södra Finland under nästan en tredjedel av dagarna i april–augusti, och i norra Finland under nästan en femtedel av dagarna i april–augusti.

Ozonlagret var under samma period i genomsnitt 6–8 procent och som högst 30 procent tunnare än det statistiska medelvärdet i både södra och norra Finland. Under endast en femtedel av perioden var ozonlagret minst normaltjockt.

Strålningen är som starkast på eftermiddagarna

På Meteorologiska institutets webbplats visas förutom det prognostiserade UV-indexet även UV-mätningar nästan i realtid från sex olika orter i Finland. Resultaten beskriver väl hur UV-strålningen växlar under dygnet enligt solens höjd och molnens rörelser.

På sommaren är UV-indexet som högst tidigt på eftermiddagen i Finland. På morgonen innan klockan 10 och på eftermiddagen efter klockan 17 hålls UV-strålningen på en tämligen låg nivå. Samma klockslag håller även i stort sett på semesterorterna i söder, till exempel på Medelhavets breddgrader om somrarna där dagens högsta UV-index ofta stiger över 10.

På Kanarieöarna, dit tusentals finländare åker på semester på hösten, är dagens högsta UV-index i oktober vanligtvis på samma nivå som mitt i sommaren i Finland. På de populära semesterorterna i tropikerna stiger indexet ofta över 12. Trots det är förmiddag och sen eftermiddag i båda fallen de bästa tiderna för att njuta av ett bekymmerslöst strandliv. Om ingen närmare information finns att tillgå kan man allmänt sett tillämpa följande regel: Om din skugga är kortare än en och en halv gång din egen längd finns det skäl att skydda sig, eftersom UV-indexet då är 3 eller högre.

Meteorologiska institutet mäter ozonskiktets tjocklek och UV-strålningen som ett internationellt samarbete under hela året. Mätningsprogrammet är en del av Finlands insatser för övervakningen av avtalet som förbjuder kemikalier som skadar ozonskiktet, dvs. Montrealprotokollet. Protokollet fyllde 24 år förra fredagen på den internationella ozondagen den 16 september.

Mer information:

UV-strålning: Senior forskare Tapani Koskela, tfn 050 584 9054, tapani.koskela@fmi.fi
Ozonärenden: Gruppchef Leif Backman, tfn (09) 1929 4179, leif.backman@fmi.fi


Närmare information om UV-strålningen runt om i världen: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index
eller via SMS-tjänsten (textmeddelande till nummer 16161, t.ex. ”uvi las palmas”, 0,84 €/meddelande).