Meddelandearkiv: 2011

Sommaren 2011 ovanligt varm

13.9.2011 15:08

Sommaren hörde till de varmaste somrarna sedan början av 1900-talet. I juni-augusti var medeltemperaturen i hela landet 15,7 grader, vilket är två grader högre än långtidsmedelvärdet.

Bild: Pentti Sormunen

Bild: Pentti Sormunen

Enligt statistiken är en så här varm sommar ovanlig även om inte helt exceptionell. Statistiken visar att en sådan här sommar infaller i genomsnitt en gång på 20 till 30 år.

Enligt Meteorologiska institutet var denna sommar den fjärde varmaste sommaren sedan början av 1900-talet. År 1937 var den varmaste sommaren, och då var medeltemperaturen i hela landet 16,2 grader. År 1972 var sommarens medeltemperatur 16,0 grader och år 2002 15,8 grader. Sommaren 2010 var medeltemperaturen i hela landet 14,9 grader. Medeltemperaturen var då lägre, för att juni och slutet av augusti var svala. Denna sommar var juni, juli och augusti varmare än vanligt.

Vid vissa mätstationer var sommaren varmare än någonsin tidigare under hela den period som man överhuvudtaget har mätt temperaturen. Detta var läget bland annat i Kajsaniemi, där man gjort mätningar sedan början av 1800-talet. På grund av urbaniseringen går det ändå inte att direkt jämföra observationerna från 1800-talets Helsingfors med observationerna i dag. Det förekom mera heta dagar (>25 grader) än vanligt i somras men tydligt färre än under sommaren 2010. I hela landet hade man sommaren 2011 sammanlagt 46 heta dagar, när de i allmänhet är 38 stycken. Vid mätstationerna uppmättes mest heta dagar i Lahtis, hela 36 dagar.
Det speciella med vädret sommaren 2011 var värmeböljan i början av juni. I synnerhet för Lappland var det här exceptionellt, för dylika värmeböljor inträffar där bara ett par gånger per århundrade. På många orter slogs nya värmerekord i juni. Den varmaste temperaturen under hela sommaren, 32,8 grader, uppmättes i Meltosjärvi i Övertorneå den 10 juni.
Sommaren var allmänt taget något regnigare än vanligt, men det förekom stora skillnader i nederbördsmängden mellan olika områden. Den största nederbördsmängden, 371 mm, mättes i Paljakka i Puolanka. Minst regnade det på Enskär i Gustavs, 114 mm. Den största dygnsnederbörden var 121 mm och uppmättes i Torneå den 24 juli.

Jordblixtar observerades ca 177 000 i juni-augusti, vilket är ca 30 000 mer än vanligt. I juni och i synnerhet i juli förekom det mer blixtar än vanligt men i augusti däremot färre än vanligt.

Mer information:

Väderstatistik från Klimattjänsten, tel. 0600 1 0601 (3,98 e/min + lna)
Väderprognoser från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tel. 0600 1 0600 (3,98 e/min + lna)