Meddelandearkiv: 2017

Luftkvaliteten i hela Finland kan nu följas i Meteorologiska institutets webbtjänst

4.9.2017 9:32

Meteorologiska institutet öppnar en ny webbtjänst som visar luftkvaliteten. I tjänsten kan man se uppdaterade resultat av uppföljningen av luftkvaliteten vid alla mätstationer i Finland. I tjänsten samlas uppgifter om luftkvaliteten från 46 städer eller kommuner, sammanlagt 90 stationer.

Foto: Pia Anttila

Foto: Pia Anttila

Luftkvaliteten på varje ort kan följas med hjälp av en enkel klassificering av luftkvaliteten, det vill säga ett luftkvalitetsindex. Man kan också fördjupa sig i uppgifter om halterna av olika föroreningar i tjänsten. Faktorer som är centrala med tanke på luftkvaliteten, det vill säga vind och nederbörd, kan granskas samtidigt. Mer detaljerad information om luftkvaliteten fås fram genom att man väljer en mätplats på kartan, varvid en ruta med lokala uppgifter öppnas.

Den nya luftkvalitetstjänsten kommer att ersätta portalen ilmanlaatu.fi, som stängs i slutet av året. Under hösten vidareutvecklas webbtjänsten och kompletteras med bland annat statistikinformation.

Den nya webbtjänsten är en del av projektet för att förnya det nationella informationssystemet för luftkvalitet, där luftkvaliteten kopplas till Meteorologiska institutets övriga informationssystem. – Genom det nya informationssystemet kan vi på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla EU:s krav om öppna data och digitalt utbyte av information, säger specialforskare Pia Anttila.

I Finland ansvarar städerna för den uppföljning av luftkvaliteten som behövs medan Meteorologiska institutet följer luftkvaliteten i bakgrundsområden. Meteorologiska institutet samlar resultaten av uppföljningen av luftkvaliteten i sitt informationssystem. Institutet delar med sig av informationen i form av en nationell realtidstjänst och öppna data samt rapporterar uppgifterna till EU och andra internationella organisationer.

Mera information:
 
Luftkvalitetstjänsten hittas på adressen: sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet

Specialforskare Pia Anttila Tel. 029 539 5410 pia.anttila@fmi.fi