Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Meddelandearkiv: 2017

Den nya sammanslutningen Tulanet stärker samarbetet mellan forskningsinstituten

14.8.2017 16:11

Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), Sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården(SOTERKO) och Rådet för forskningsinstitutens direktörer (TUNE) förenade sig i en sammanslutning för forskningsinstituten Tulanet.

Foto: Eija Vallinheimo

Foto: Eija Vallinheimo

"Det allt intensivare samarbetet mellan forskningsinstituten stärker forskningens genomslagskraft i samhället och konkurrensförmåga samt förbättrar produktiviteten" konstaterar Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski, som för närvarande är ordförande för nätverket Lynet.

Sammanslutningen för forskningsinstituten Tulanet är ett samarbetsorgan som för fram de statliga forskningsinstitutens synpunkter i vetenskaps- och forskningspolitiska frågor. Avsikten med den är att främja tvärvetenskaplig forskning och stärka det expertarbete som stöder beslutsfattandet. Dessutom väntas Tulanet också främja samarbetet med högskolorna, näringslivet, statsförvaltningen och andra intressentgrupper.

Tulanet förenar de tre nuvarande nätverkens funktioner: Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), Sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården(SOTERKO) och Rådet för forskningsinstitutens direktörer (TUNE). Genom att gå samman ville man undgå överlappande funktioner, göra verksamheten effektivare och stärka samarbetet i gränsytorna mellan förvaltnings- och verksamhetsområdena.

Sammanslutningen Tulanet bildas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Geologiska forskningscentralen (GFC), Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet (Luke), Lantmäteriverket (LMV), Finlands miljöcentral SYKE, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (AHI).

Tulanet inleder sin verksamhet officiellt den 1 januari 2018. I praktiken pågår samarbetet redan aktivt.

Mer information:

Juhani Damski, generaldirektör, Meteorologiska institutet, ordförande för nätverket Lynet, tfn 029 539 2200
Nina Kukkurainen, kommunikationsdirektör, Meteorologiska institutet, tfn 029 539 2121