Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Meddelandearkiv: 2017

I juli ställvis sällsynt kyligt

1.8.2017 16:07

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juli månad ställvis sällsynt kylig i landets södra och mellersta del. En så här kylig juli upplever vi i medeltal en gång på tio år eller mer sällan. En kyligare juli månad upplevde vi senast 1996 i landets södra och västra delar och 2015 i landets östra och norra del.

Foto: Eija Vallinheimo

Foto: Eija Vallinheimo

Medeltemperaturen för juli varierade mellan ca 13 och 16 grader. Varmast var det dels i landets södra och östra del och dels i sydvästra Lappland och i Uleåborgstrakten. Kyligast var det i norra Lappland och ställvis i landets västra del. I landets södra och mellersta del samt i de södra delarna av norra Österbotten och Kajanaland var månadens medeltemperatur 1…2,5 grader lägre än normalt. Däremot var det 0,5…1 grader varmare än normalt i östra och norra Lappland. Månadens högsta temperatur, 27,6 grader, uppmättes i Utsjoki-Kevo den 28 juli. Den lägsta, -1,6 grader, uppmättes på väderstationen Kittilä-Lompolonvuoma den 7 juli.

Färre dagar med högsommarvärme

Gränsen för högsommarvärme överskreds i juli sammanlagt 10 gånger någonstans i Finland, vilket är sex dagar mindre än långtidsmedeltalet. I hela landet är det inte sällsynt med så få dagar med högsommarvärme: senast hade vi färre högsommardagar i juli månad 2015. Högsommarvärmen i juli förekom emellertid huvudsakligen i landets norra del, i den södra och mellersta delen överskreds gränsen i juli bara under tre dagar. De varmaste orterna i juli var Uleåborg, Rovaniemi och Utsjoki, där gränsen för högsommarvärme överskreds fyra gånger under månaden. I en zon som sträcker sig från Österbotten till Kajana har det fortfarande inte förekommit några högsommardagar på hela sommaren.

Landets södra och sydvästra del hade i juli 250–300 soltimmar och de övriga delarna 200–250 soltimmar. I norra Lappland och i den sydvästra skärgården var antalet soltimmar nästan det normala, men i landets övriga delar underskreds långtidsmedeltalen med 20–50 timmar. Jämfört med långtidsmedeltalen sken solen minst i landets västra del, där antalet soltimmar ställvis var 90 färre än i juli i medeltal.

Rikliga regn i norra Lappland, torrt i landets sydvästra och västra del

Regnen fördelade sig ojämnt i juli på ett för sommarregnen typiskt sätt. Nederbörden varierade mellan 30 millimeter i sydvästra Finland till över hundra millimeter i norra Lappland. I norra Lappland var nederbördsmängderna ställvis sällsynt stora, medan det i landets sydvästra och västra del ställvis var sällsynt torrt. Mest regnade det i Utsjoki-Kevo, där månadens nederbördsmängd var 161 mm. Det här var den största nederbörden på väderstationen i juli sedan mätningarna inleddes 1962. Den största dygnsnederbörden, 56,5 mm, uppmättes i Kittilä-Pulju den 5 juli.