Meddelandearkiv: 2017

Meteorologiska institutet varnar för mycket kraftiga åskbyar

12.8.2017 19:15

Meteorologiska institutet har lördagen 12.8. kl. 18.55 gett ett varningsmeddelande om mycket kraftiga åskbyar.

Foto: Ari-Juhani Punkka

Foto: Ari-Juhani Punkka

Varningsmeddelande: På Finska viken och i huvudstadsregion samt i Östra Nyland förekommer under den närmaste två timmarna lokalt farligt kraftiga åskbyar, som kan förorsaka betydande skador. Allmänheten uppmanas att förflytta sig inomhus och båtförare uppmanas bereda sig på synnerligen kraftiga vindbyar och att strandsätta sig, såvida det är möjligt.

Varningsmeddelanden förmedlas av Yles (Rundradio Ab) och de kommersiella radiostationernas radiokanaler. Om det är nödvändigt, kan varningsmeddelandet förmedlas på television.

Varningsmeddelandet ger mera information om en given varning

Meteorologiska institutet sänder ett annat varningsmeddelande när det finns fara för människoliv eller hälsa. Ett varningsmeddelande ges också om vädret innebär fara för omfattande skador eller förstörelse av egendom, eller om man kan lokalisera ett kraftigt väderfenomen närmare än vad den gällande varningen gör och om man med underrättelsen också i övrigt kan ge varningarna ett avsevärt mervärde. Vissa meteorologiska kriterier måste uppfyllas innan Meteorologiska institutet utfärdar ett varningsmeddelande. Till exempel de kraftigaste oväder och stormar uppfyller dessa kriterier.


Under år 2014 - 2016 sändes inga varningsmeddelanden. Under år 2013 sändes ett varningsmeddelande (27.6.2013).

Mer information:

Gällande varningar: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + serviceavg.)
Väderprognos av den tjänsteförrättande meteorologen 24 h/dygn på numret 0600 1 0600
(4,01 e/min + serviceavg.)