Meddelandearkiv: 2014

NASAs satellit för växthusgaser är färdig att skjutas upp

30.6.2014 9:42

Meteorologiska institutet svarar för att säkra och förbättra kvaliteten hos de observationer som NASAs OCO-2-satellit producerar. Satelliten skjuts upp den 1 juli. Med hjälp av satelliten kan mängden koldioxid i atmosfären mätas globalt.

Bild: NASA

Bild: NASA

Satelliten OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory 2) som mäter atmosfärens koldioxid är färdig att skjutas upp på en bana runt jorden. Satelliten skjuts upp med bärraketen Delta II från Vandenberg Air Force Station-basen i Kalifornien den första juli klockan 12.56 finsk tid. Med hjälp av satelliten kan mängden koldioxid i atmosfären mätas globalt.

Meteorologiska institutet säkrar satellitobservationernas kvalitet

Meteorologiska institutet kommer att delta i OCO-2-projektet genom att säkra och förbättra kvaliteten hos satellitobservationerna med hjälp av koldioxidmätningar som görs i Sodankylä med FTS (Fourier Transform Spectrometer)-mätinstrumentet. Sodankylä har valts till en av OCO-2-projektets viktigaste referensstationer på markytan. Med mätningarna i Sodankylä vill man garantera noggrannheten i OCO-2 -mätningarna i nordliga regioner. FTS-mätningarna i Sodankylä inleddes 2009 och de har redan tidigare använts för att förbättra den japanska satelliten GOSATs kvalitet. I Sodankylä har man på senare tid också utvecklat det s.k. AirCore-mätsystemet som ger exakta höjdprofiler av växthusgaserna. De används också för att förbättra tolkningen av OCO-2-satellitobservationerna.

Utöver fjärranalys- och sonderingsobservationer av växthusgaser monitoreras halterna också i luften kontinuerligt från marken i det europeiska Integrated Carbon Observing System (ICOS) mätningsnätverket. Fem stationer i Finland hör till nätverket, inklusive Sodankylä och Pallas.

Meteorologiska institutet utnyttjar mätresultaten i forskningen kring klimatförändringen

Meteorologiska institutet kommer också att delta i utnyttjandet av OCO-2-mätningarna i forskningen kring klimatförändringen. Observationer av halterna i atmosfären används i globala modellsimulationer för att bedöma storleken på koldoxidkällorna och kolsänkorna samt deras läge. Det finns fortfarande osäkra faktorer i tolkningen av koldioxidkällorna och kolsänkorna och de nya mätningarna ger tilläggsinformation om dem.  Koldioxidhalterna i atmosfären har kontinuerligt ökat sedan industrialiseringen. Ökningen av växthusgaser påverkar klimatet och orsakar att den värms upp. OCO-2-satelliten kommer att mäta mängden koldioxid i atmosfären och täcker geografiskt hela jordklotet.  Mätdata används för att utreda koldioxidkällorna och kolsänkorna på jorden så att man kan bättre förutspå hur klimatförändringen framskrider och dess effekter.

OCO-2 satelliten är en av en grupp på fem satelliter

OCO-2 -satelliten skjuts upp på en höjd av 705 kilometer på en bana som går över polerna. Den kommer att flyga i en s.k. A-train-konstellation tillsammans med fem andra satelliter och 15 mätinstrument, av vilka ett är det holländskt-finska Ozone Monitoring Instrument. Dessa satelliter flyger på samma bana endast på några minuters avstånd från varandra. OCO-2 ersätter en motsvarande satellit vars uppskjutning misslyckades 2009.

Mer information:

Gruppchef Johanna Tamminen, tfn 040 191 0746, johanna.tamminen@fmi.fi
Specialforskare Rigel Kivi, tfn 029 539 2728, rigel.kivi@fmi.fi
Gruppchef Tuula Aalto, tfn 029 539 5406, tuula.aalto@fmi.fi

http://oco.jpl.nasa.gov/