Meddelandearkiv: 2014

Finlands radarnät kompletteras med en ny radar

11.12.2014 10:27

Meteorologiska institutets nya moderna väderradar tas i bruk i Kesälax. Den nya radarn som byggts i Kesälax i kommunen Kides kompletterar Finlands väderradarnät och gynnar särskilt prognoserna för snöfall och halt väglag på vintern.

Bild: M. Rosendahl

Bild: M. Rosendahl

Den nya radarn som byggts i Norra Karelen förbättrar avsevärt väderradarservicen i området Östra Finland. Efter att den nyaste radarn byggts omfattar Finlands väderradarnät nio radarstationer. Meteorologiska institutets övriga väderradar är belägna i Korpo, Vanda, Anjalankoski, Ikalis, Kuopio, Utajärvi, Vindala och på Luostotunturi Sodankylä. Radartornet som rests i Kesälax är 30,6 meter högt, om man räknar med antennens skyddskåpa blir den totala höjden 36 meter.

Radarn gör det lättare att förutspå bland annat dåliga trafikförhållanden

Observationerna från den nya väderradarn stödjer Meteorologiska institutets vädertjänst i hela landet, men medför en påtagligt bättre nivå särskilt i Östra Finland. De värsta ovädren på sommaren och låga snöfall på vintern, som inte syns på andra väderradar, kommer ofta från Ladogahållet. Med radarn i Kesälax kan man nu observera dessa fenomen flera timmar tidigare än förut.

Väderradarn är ett viktigt observationsmedel för att förutspå väderförhållanden som snabbt förändras, och med hjälp av den kan man effektivt observera regional nederbörd. Den nya radarn förbättrar också särskilt de kortvariga väderprognoserna och gör det lättare att förutspå tidpunkten och intensiteten för snöfall på vintern. Detta gynnar till exempel långtradartrafiken på riksväg sex. Radardatan gynnar bland annat flygtrafiken, underhållet av vägarna, jordbruket och säkerhetsmyndigheterna.

Meteorologiska institutet producerar väderradarbilder för eget och offentligt bruk och för sina kunder. Radarbilderna har blivit bekanta till exempel i samband med väderrapporterna på TV och på Meteorologiska institutets webbplats.

Mer information:

Forskare Mikko Kurri, tfn +358 (0)50 433 8163, mikko.kurri@fmi.fi
Utvecklingschef Keijo Leminen, tfn +358 (0)9 1929 5700, keijo.leminen@fmi.fi

Nederbördsområden i Finland: http://ilmatieteenlaitos.fi/sade-ja-pilvialueet
Nederbördsområden i Mellersta Finland: http://ilmatieteenlaitos.fi/sade-ja-pilvialueet/suomen-keskiosa
Zoombar karta (beta): http://ilmatieteenlaitos.fi/sadealueet-suomessa

Se en intervju med forskaren Mikko Kurri på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7kIahxWxY