Meddelandearkiv: 2017

Världshavsdagen lyfter fram aktuella utmaningar i anknytning till haven

8.6.2017 10:50

Torsdagen den 8 juni firas FN:s världshavsdag (World Ocean's Day). Årets tema är "Vårt hav, vår framtid". Målet med dagen är att på global nivå öka kännedomen om aktuella utmaningar i anknytning till haven, för vilka det utvecklats nya observationsmetoder.

Säker trafik i havsområdena och en hållbar användning av haven kräver att havet och maritim verksamhet undersöks och observeras på olika sätt och i realtid. "Östersjön är ett litet och grunt randhav och fungerar på ett annat sätt än oceanerna. Östersjön påverkas bland annat av havets biologiska processer, temperaturen, näringsämnena, vågorna och istäcket. Det krävs ett brett spektrum av mätningar för att vi ska förstå helheten", berättar Jari Haapala, forskningsprofessor vid Meteorologiska institutet. 

Ny teknik medför ny information

Observationen av haven har under de senaste åren utvecklats avsevärt tack vare robotiken och digitaliseringen. Också fjärranalys som bygger på tolkning av satellitbilder producerar observationer på ett kostnadseffektivt sätt, vilka kompletterar observationer som görs med traditionella metoder.
"Meteorologiska institutet har nyligen tagit i bruk en fjärrstyrd dykrobot, det vill säga glider, som är utrustad med tvärvetenskapliga givare. När den dyker på olika djup samlar den mätdata om Östersjöns fysikaliska tillstånd", berättar Haapala.

Dock är långsiktiga observationer från samma plats viktiga. På grund av detta är havsforskningsstationen som byggts på Utö unik. Stationen producerar aktuell forskningsinformation om havet, dess yta samt om växelverkan mellan havet och luften året och dygnet runt.

"Därför är det viktigt att havet och maritim verksamhet undersöks samtidigt ur flera perspektiv. På så vis kan vi iaktta förändringar i haven som exempelvis orsakats av klimatförändringen, mänsklig verksamhet och andra orsaker. Det är viktigt att göra skillnad mellan de olika orsakerna så att vi vid behov kan reagera i tid och på rätt sätt", betonar Haapala.

Den blå tillväxten i Östersjön kräver forskningsinformation

Även hållbar användning av haven, det vill säga blå tillväxt, förutsätter aktuell information om havets tillstånd och om hur vår egen verksamhet påverkar havens ekosystem. Ny teknik förändrar exempelvis sjöfarten: Navigeringen underlättas av ny information i realtid, som gör det möjligt att använda haven på ett säkrare och mer energieffektivt sätt i framtiden, även i de arktiska områdena.

På Världshavsdagen ordnas vid Meteorologiska institutet seminariet "Itämeri – Älymeri", som samlar alla finländska havsaktörer för att diskutera nya observationsmetoder och sjöfartens framtid. På evenemanget visas även nya mätinstrument och finländska branschexperter svarar på frågor.

På Meteorologiska institutets webbplats har publicerats en ny karttjänst, Sjövädret

Med den nya Sjövädret-tjänsten är det möjligt att se såväl observationer som prognoser för Östersjön. Som observationsstationer fungerar Meteorologiska institutets väderstationer vid kusten och sjöarna, vågbojar, temperaturbojar och mareografer. Därtill ingår även den bekanta regnradarn och regnprognosen.

Mer information:

Forskningsprofessor Jari Haapala, tfn 029 539 6406, jari.haapala@fmi.fi

Länk till Atmos artikel: https://atmoslehti.fi/teema/tutkimus-edellytys-itameren-siniselle-kasvulle/
Sjövädret-tjänsten: www.ilmatieteenlaitos.fi/merisaa