Meddelandearkiv: 2011

Ny vågboj till Bottenhavet

21.6.2011 11:43

Meteorologiska institutet har i början av juni monterat en ny vågboj i Bottenhavet. För närvarande finns i Östersjön tre bojar som under den isfria årstiden kontinuerligt mäter vågornas höjd.

Bild: Lauri Olander

Bild: Lauri Olander

Meteorologiska institutets övriga två vågbojar är belägna i norra Östersjön och utanför Helsingfors.

Vågbojen har en diameter på 90 centimeter. Den är förankrad så att dess rörelse följer vågornas rörelse. Vågbojen mäter vågorna med hjälp av tre accelerationsgivare och en kompass. Mätningarna ger information om vågornas höjd, period och riktning. Dessutom mäter bojen ytvattnets temperatur. Vågorna kan också mätas med mätanordningar av andra typer, t.ex. med radar, satellit, akustiska mätare eller tryckmätare.

Signifikant våghöjd finns med i de nya varningarna

I början av april utvidgade Meteorologiska institutet sitt urval av varningar. Förutom de nuvarande varningarna kan man vid behov varna för högt havsvattenstånd och våghöjd. Vågvarningarna gäller signifikant våghöjd. De tre risknivåerna är 2,5, 4 och 7 meter. Om det ges en varning för signifikant våghöjd på 2,5 meter kan det bland annat innebära störningar i snabbfartygstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn.

Med våghöjd avses höjdskillnaden mellan vågdalen och vågtoppen. Våghöjden varierar men man anger den signifikanta våghöjden, som ungefär motsvarar den våghöjd man kan se med ögonen, eller medelhöjden för den högsta tredjedelen av vågorna i djupvattenområden. De som färdas med båt bör dock komma ihåg att den högsta enstaka vågen är ungefär dubbelt så hög som den signifikanta våghöjden.

I de största bassängerna i Östersjön kan vågorna bli så höga att de måste beaktas vid sjöfarten. De största enstaka vågorna i Östersjön har varit upp till 14 meter höga. Inom de finländska sjödistrikten observeras de största vågorna på norra Östersjön.

Mer information:

Havsexpert Jouni Vainio, puh. 041 501 5359, jouni.vainio@fmi.fi

Signifikant våghöjd för tillfället:
Vågmätningarna: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vaghojden