Meddelandearkiv: 2017

Februari bjöd på snöyra och föhnvind

7.3.2017 15:51

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i februari 2–3 grader högre än normalt. Nederbördsmängden var däremot i medeltal nära det normala. Också i december–februari var medeltemperaturen i hela landet 2–3 grader högre än normalt.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Under första hälften av månaden hörde Finland till ett omfattande högtrycksområde och vädret var för det mesta klart och tidvis mycket kallt. I synnerhet 6–9 februari förekom det sträng köld i största delen av landet. Månadens lägsta temperatur, -32,8 grader, uppmättes emellertid först den 26 februari i Sodankylä.

Föhn och orkanstyrka vindar

I mitten av februari gav högtrycket med sig och den västnordvästliga luftströmmen förstärktes i hela landet och gav upphov till en torr och varm föhnvind som kom över Kölen. Vädret var i största delen av landet soligt och för årstiden mycket milt. I Borgå steg temperaturen under vändagen den 14 februari till +8,2 grader, vilket samtidigt var månadens högsta temperatur i hela landet. Under samma väderförhållande förekom det stormbyar den 13 februari särskilt i mellersta och norra Lappland, och i fjällen (Muonio Laukukero) uppmättes en sällsynt medelvindhastighet på 41,6 m/s, vilken motsvarar orkanstyrka vindar. På havet förekom stormvindar endast den 22 februari, närmare bestämt på de sydvästra havsområdena.

I slutet av februari kompenserades den torrare vädertypen under månadens första hälft av ostadigt väder och nederbördsmängden för månaden blev då i genomsnitt närmare den normala. I de sydvästra landskapen samt i nordöstra Österbotten och södra Lappland var nederbördsmängden emellertid mindre än normalt, i södra Lappland ställvis sällsynt liten. I februari föll det mest nederbörd i Kuhmo, 58,3 mm, och minst i Ranua, 8,3 mm. De största dygnsnederbörderna uppmättes den 22–23 februari när ett kraftigt lågtryck nådde landets södra och mellersta del från väster. Snön yrde med en kraftig vind i Nyland, ställvis upp till 20 cm.

Vintern var nederbördsfattig

Vintern, dvs. december-februari, var nederbördsfattig. Den sammanlagda nederbördsmängden under vintermånaderna var mindre än normalt nästan i hela landet, i landets västra del på många ställen sällsynt, ställvis också exceptionellt liten. I Birkaland och i Satakunta var vinterns nederbördsmängd på några observationsstationer till och med minst i hela mäthistorien. Det är värt att notera att också hösten var sällsynt torr på många håll i landets västra del.

Endast i norra Lappland var vinterns nederbördsmängd lite större än normalt, i Kilpisjärvi till och med sällsynt stor. I Kilpisjärvi var den sammanlagda nederbördsmängden under december-februari 243,2 mm, vilket är vinterns största i hela landet. Den minsta nederbörden, 34,4 mm, uppmättes däremot i Kjulo i sydvästra Finland.

Vintermånadernas medeltemperatur var i hela landet 2–3 grader högre än normalt. De regionala variationerna i medeltemperaturen var ganska små. Den största avvikelsen i medeltemperatur från den normala, +3,9 grader, observerades i Kilpisjärvi.