Meddelandearkiv: 2014

Temperaturen växlade kraftigt i maj

13.6.2014 14:31

Medeltemperaturen i maj var ganska typisk, men temperaturen växlade ändå kraftigt från det sällsynt kalla vädret i början av maj till högsommarvärme.

Bild: Asko Hämäläinen

Bild: Asko Hämäläinen

Enligt Meteorologiska institutet varierade medeltemperaturen i maj från drygt 10 grader i söder till knappt +2 grader i Lapska armen. Medeltemperaturen avvek inte särskilt mycket från långtidsmedelvärdet på något håll i landet. I största delen av landet var det lite varmare än vanligt, men avvikelsen var knappt 1 grad. I mellersta och norra Lappland var det däremot kallare än vanligt. Den största avvikelsen, drygt 1 grad, uppmättes i Lapska armen.

Början av maj sällsynt kall

Trots de förhållandevis små avvikelserna från medelvärdet bjöd maj på varierande temperaturer. I början av månaden var det sällsynt kallt, och det ovanligt kalla vädret fortsatte nästan tre veckor. Ställvis var den här perioden till och med sällsynt kall, det vill säga återkommer i genomsnitt en gång vart tionde år. Månadens lägsta temperatur −16,3 grader uppmättes i Kittilä den 5 maj. 

Kring den 20 maj förändrades vädertypen totalt när mycket varm luft strömmade in från sydost. I största delen av landet steg temperaturen över 25 grader, ställvis i södra och mellersta Finland till och med över 30 grader. Den högsta temperaturen, 30,8 grader, uppmättes i Heinola den 19 maj. Värdet ligger endast 0,2 grader under värmerekordet för maj, som uppmättes 1995.

I slutet av månaden strömmade det igen in kall luft från nordost och temperaturen sjönk ovanligt drastiskt. I Norra Karelen blev det ställvis över 20 grader kallare på ett dygn.

I hela landet var det högsommarvärme totalt åtta dagar, när genomsnittet för maj är tre dagar. Den termiska sommaren började i mitten av månaden i landets södra och mellersta del.

Tre gånger mer blixtar än vanligt i maj

I maj registrerade Meteorologiska institutets blixtradaranläggningar ca 25 000 markblixtar, vilket är ungefär tre gånger mer än långtidsmedelvärdet för maj (8 500). Det är ändå inget rekord, för till exempel i maj 1963, 1984 och 1995 registrerades över 30 000 blixtar. Största delen av blixtarna registrerades den 19 maj (13 000) och den 25 maj (9 000). De här dagarna åskade det i nästan hela landet med undantag för Lappland. Flest blixtar observerades i västra, mellersta och sydöstra delen av landet.

I landets östra del steg regnmängden i maj på många håll till över 120 millimeter, men vid västkusten och i södra och västra Lappland regnade det under 40 millimeter. Jämfört med långtidsmedelvärdet var regnmängden i öster dubbelt och ställvis till och med tre gånger större än vanligt. På västkusten och i största delen av Lappland regnade det mindre än vanligt. Vid observationsstationerna var regnmängden störst i Lepola i Villmanstrand, där det regnade 173,5 millimeter. Minst, det vill säga 14 millimeter, regnade det i Kilpisjärvi i Enontekis. I landets östra del uppnåddes ett nytt regnrekord för maj vid flera observationsstationer. Allra mest regnade det i öster den 13 maj, och då uppmättes månadens största regnmängd under ett dygn, 63,4 millimeter, vid flygplatsen i S:t Michel.

Våren var varmare än vanligt i hela landet

Medeltemperaturen under vårmånaderna, det vill säga mars–maj, var högre än vanligt i hela landet. I landets mellersta del var avvikelsen drygt två grader, i norra Lappland knappt en grad. I söder steg medeltemperaturen till drygt +5 grader, men i norra Lappland var den under 0 grader. Mars och april var varmare än normalt, mars till och med exceptionellt mild, men i maj låg medeltemperaturen nära det normala värdet.

Vårens totala regnmängd var större än vanligt i landets östra del och Lapska armen, till och med 1,5 gånger så stor som långtidsmedelvärdet. I landets västra och norra del, med undantag för norra Lappland, regnade det däremot mindre än vanligt. I landets östra del föll största delen av regnet i maj, medan mars och april var torrare än vanligt.

Mer information:

Väderstatistik för maj: http://ilmatieteenlaitos.fi/kuukausitilastot
Väderstatistik för våren: http://ilmatieteenlaitos.fi/kevattilastot
Termisk växtperiod: http://ilmatieteenlaitos.fi/kasvukausi-2014