Meddelandearkiv: 2016

Istjänsten inledde vintersäsongen: på iskartan syns redan de första isarna

9.11.2016 10:58

Meteorologiska institutets Istjänst har inlett vintersäsongen i början av november med att utge de första ytvattentemperaturkartorna. Istjänstens huvuduppdrag är att under vintern erbjuda realtidsinformation om isläget för vintersjöfarten.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Istjänstens jourverksamhet börjar i månadsskiftet oktober-november, då småbåtssäsongen är över. Till en början utges kartor över ytvattentemperaturen på måndagar och torsdagar. I det skedet då de finska sjödistrikten har frusit till så pass mycket att sjöfarten påverkas av isen, inleds iskartornas dagliga uppdatering. Under isvintern är Istjänstens huvudsakliga uppgift att dagligen informera om det rådande isläget och hur det ändrats från föregående dag. Vinterns sista israpporter ges vanligen ut i slutet av maj.

Isen har redan lagt sig i de innersta vikarna

På iskartan från den 7 november kan man redan se de första isarna som bildats i våra innersta vikar. Senast det ritats is i kartorna redan i början av november var vintrarna 2006/07 och 2002/03. På tisdag utgavs de första trafikrestriktionerna för norra delarna av Saimen, där det kalla novembervädret satt i gång isbildningen. Isarna förväntas växa till sig under slutet av veckan så att de försvårar fartygstrafiken.

För tillfället varierar de finska havsområdenas ytvattentemperaturer mellan ca två grader längs Bottenvikens kuster och ca åtta grader på egentliga Östersjön. Jämfört med långtidsstatistiken ligger havsvattnets ytvattentemperatur ca en grad över medelvärdena.

"I nuläget är det ännu för tidigt att säga hurdan den kommande isvintern kommer att bli, men för att komma med en gissning så kan vintern bli i stort sett statistiskt typisk, möjligen ganska lik vintern 1999", konstaterar Meteorologiska institutets isexpert Jouni Vainio.

"Bland de senaste tjugo vintrarna kan vi se stora variationer. Till exempel vintern 1999 motsvarar ganska väl 2000-talets vintrars medeltal, medan vintern 2008 var alla tiders mildaste och vintern 2011 2000-talets strängaste vinter."

Tilläggsinformation:

Isexpert Patrick Eriksson, tfn: 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi

Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget