Meddelandearkiv: 2014

Kom ihåg i påsk: Farligt med svaga isar och iskallt vatten

17.4.2014 11:09

Meteorologiska institutet och Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) påminner om att man inte ska ge sig ut på isarna någonstans i Finland under påsken. Även om isen är borta är vattnet iskallt och om man hamnar i vattnet drabbas man snabbt av hypotermi.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

"Ytvattentemperaturen i haven som omger Finland varierar mellan noll grader i Bottenviken och cirka fyra grader vid Bottenhavets stränder. Insjöarna är också isfria i Södra och Mellersta Finland och isen tunnas ut snabbt i Norra Finland också", berättar Meteorologiska institutets isexpert Jouni Vainio. I Norra Finland kan det hända att inte ens tjock is bär längre. Sprickor försvagar alltid isens bärkraft. "Fastän isen håller på morgonen gör den inte nödvändigtvis det på eftermiddagen efter en solig vårdag. De som rör sig på isen ska alltid ha isdubbar och en visselpipa redo. Det är bra att ha med sig ett torrt ombyte i en lufttät påse i ryggsäcken", konstaterar Pärla Salomaa, verksamhetsledare för FSL.

Kallt vatten orsakar snabbt hypotermi

Meteorologiska institutet och FSL påminner om att naturvattnen just nu är iskalla. Den största faran med att hamna i vattnet är att man drabbas av hypotermi. Vattnets temperatur är nära noll, så kylan och den trötthet och medvetslöshet den leder till kan komma på bara några minuter. Vattnet tränger in genom kläderna på ett ögonblick när man hamnar i vattnet. Vatten kyler ner kroppen många gånger snabbare än luft som har samma temperatur. När en människa plötsligt faller i kallt vatten utlöser det en rad reaktioner. Kroppen reagerar reflexmässigt under de första sekunderna. Paniken får människan att kippa efter andan och då är det lätt att man drar in vatten i lungorna. En räddningsdräkt är det enda som skyddar mot hypotermi.

Strömmande vatten lockar till sig barn, i synnerhet på vårarna, och många tycker om att leka vid vattnet och kasta i pinnar eller blad. Stränder och åvallar kan vara väldigt hala och då är det svårt att rädda någon som fallit i vattnet. "Vi vill påminna föräldrar och vårdnadshavare om att barn ska vaktas extra noga i närheten av vatten. Små barn förstår inte hur vattnet strömmar eller hur kallt det är", konstaterar Salomaa.

Mer information:

Meterologiska institutet: Jouni Vainio, isexpert, tfn 041 501 5359,  jouni.vainio@fmi.fi

FSL rf: Pärla Salomaa, verksamhetsledare, tfn 09 343 6560, gsm 050 572 3156, parla.salomaa@suh.fi

Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget
Isläget på insjöarna, Finlands miljöcentral
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten_och_hav