Meddelandearkiv: 2014

Melanom blir allt vanligare i Finland

16.4.2014 15:24

År 2020 uppskattas cirka 2 000 människor årligen insjukna i den farligaste av cancertyperna, dvs. melanom. Det är cirka 1,5 gånger fler än idag. I framtiden kommer kvinnornas andel av de insjuknade att vara större än männens.

Bild: Tuija Vuorinen

Bild: Tuija Vuorinen

Melanom uppskattas öka bland över 65-åringar, särskilt bland männen, samt bland kvinnor under 65 år. En förklaring till insjuknandet av medelålders kvinnor i melanom skulle kunna vara att de var unga på 80- och 90-talen, då det var modernt med en stark solbränna. Samtidigt blev det vanligare med solresor söderut och solarier.  Befolkningens stigande medelålder förklarar varför allt fler över 65-åringar insjuknar. År 2012 konstaterades 1 322 nya fall av melanom, varav 615 hos kvinnor och 707 hos män.

Det går att minska hudcancer genom att skydda barn och unga

Det är möjligt att minska hudcancer om man inte utsätter barns och ungdomars hud för en överdriven ultraviolett strålning från solen. Det är enkelt att skydda huden, bara man tänker på kläder, skugga och krämer. Ögonen ska skyddas med solglasögon. Även ungdomar som sommarjobbar har skäl att skydda sig mot solen eftersom de ofta utför säsongsbetonade arbeten utomhus. Man vet att barn och ungdomars exponering för UV-strålning, särskilt om huden bränns, är en väsentlig riskfaktor för hudcancer.

Branscher som behöver säsongarbetskraft på sommaren är till exempel asfalt- och trädgårdsarbeten samt bärplockning. I dessa arbeten kan exponeringen för ultraviolett strålning från solen redan på kort tid mångfaldigt överskrida den säkra gränsen.

Återhämtningen av ozonlagret fortsätter

Uttunningen av ozonlagret som skyddar mot ultraviolett strålning från solen har stannat av. Med hjälp av satellitmätningar har man lyckats skapa en närmare 30 år lång mätserie av ozonlagret. Genom att modellera mätningarna kan man förutse att ozonlagret kommer att återgå till sin ursprungliga tjocklek på drygt 40 år, dvs. efter mitten av detta århundrade.  

Mer information:

UV-index: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index
Forskningsprofessor Erkki Kyrölä, Meteorologiska institutet, tfn 050 339 7041, erkki.kyrola(a)fmi.fi


Biträdande direktör Riikka Pastila, Strålsäkerhetscentralen, tfn (09) 759 88 570, riikka.pastila(a)stuk.fi
Överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerorganisationerna, tfn (09) 1353 3237, liisa.pylkkanen(a)cancer.fi
Forskningsprofessor Maila Hietanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2714, maila.hietanen(a)ttl.fi