Meddelandearkiv: 2016

Det kändes som sommar också i september

10.10.2016 17:09

September var i Finland för åttonde gången i streck varmare än normalt.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var september 1-2 grader, i nordvästra Lappland till och med 2-4 grader varmare än normalt. För ett år sedan var september till och med lite varmare än i år. Den högsta temperaturen i september var 23,2 grader, som uppmättes den 7.e i Gumtäkt i Helsingfors och den lägsta -5,3 grader i Naruska i Salla den18.e. Det sommaraktiga vädret fortsatte nästan hela september, för sista gången 20 grader överskreds var den 15.e och ännu den 27.e steg temperaturen över 17 grader ända i Uleåborg.

Jämfört med det normala regnade det i september mest i Lappland, där regnmängderna på 50 - 80 millimeter var cirka en och en halv gånger långtidsmedelvärdet. På andra håll i landet stannade nederbördsmängderna till största delen vid en tredjedel av de normala siffrorna. I landets sydvästra del blev nederbördsmängden ställvis sällsynt liten, vilket betyder att motsvarande upprepas i genomsnitt en gång per 10 år. Mest regnade det i september i Koivuniemi i Vederlax 100,6 mm och minst på Utö 8,8 mm. Den största dygnsnederbörden var den 3 september i Hagalund i Esbo, där 60,1 mm uppmättes.

Nederbördsmängderna för september berättar inte hela sanningen om hur regnig månaden var, för ställvis var regndagarna exceptionellt få i landets södra och västra delar. Till exempel förekom det endast fyra regndagar på Helsingfors-Vanda flygplats, när det typiska är 16.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmasto
http://www.ilmastokatsaus.fi/