Meddelandearkiv: 2014

Sentinel-satelliten som snart skjuts upp ger information om is- och snötäcket

1.4.2014 17:18

En ny era för den europeiska fjärranalysen börjar 3 april, då den första Copernicus Sentinel-satelliten skjuts upp i omloppsbana från Franska Guyana. Satelliten är till nytta bland annat vid observationer av issituationen, snötäckets utbredning och översvämningar.

Bild: ESA

Bild: ESA

Sentinel-satelliterna är en serie fjärranalyssatelliter som är utvecklade av det europeiska rymdorganet ESA. Satelliterna producerar fler mätningar och satellitbilder än någonsin förut. Målet för Sentinel-1A, som är den första satelliten som skjuts upp, är observation av jordytan och haven.

Meteorologiska institutet använder informationen bland annat för observationer av is- och snötäcket

Satelliten som skjuts upp 3 april producerar data som Meteorologiska institutet kan utnyttja på flera sätt. Sentinel-1 tjänar finländarnas vardagliga behov genom att mäta is och snö på Östersjön och på de arktiska haven. Med hjälp av mätningarna kan man beräkna hur stor yta som havsisen täcker och bestämma hur isen rör sig. I kombination med isbrytarnas rapporter och med olika modellresultat kan man också räkna ut havsisens tjocklek. All den här informationen kan man dra nytta av inom istjänsten som erbjuds till isbrytarna på Östersjön. Materialet kan också användas till exempel för att upptäcka oljeutsläpp och fartyg och vid observation av dem.
På jordområdena används bilder som Sentinel-1 tagit bland annat för att upptäcka översvämningar och för fjärranalys av skogar och markanvändning. Samtidigt producerar Sentinel pålitliga mätdata från avlägsna områden för forskning om klimatförändringen. Meteorologiska institutet kommer att använda data från Sentinel-1 särskilt för att följa med snötäckets utbredning och hur snön smälter.  

Satellitens data emottas i Sodankylä

I Meteorologiska institutets nationella satellitdatacentral i Sodankylä håller man just nu på att upprätta en arkiverings- och utdelningscentral för Sentinel-satelliternas data. Copernicus Collaborative Ground Station kommer att fungera som den nationella arkiv- och utdelningsplatsen för Sentinel-data för de finländare som använder Sentinel-data. Arkivet fungerar som en spegelserver, som centraliserat laddar all data som intresserar finländska användare till arkivet som finns i Sodankylä. Till exempel kan forskningsinstitutioner hämta de data som finns i arkivet för eget behov eller arkivets data kan användas till att göra olika produkter för olika användares behov. Från början sänds data från Sentinel-1 från Sodankylä nästan i realtid till Meteorologiska institutet för att man ska kunna följa med istäcket på Östersjön och styra isbrytarnas verksamhet.

Sentinel 1-B skjuts upp 2016

Satelliterna fortsätter serien av tidigare europeiska satelliter för att säkerställa att mätningarna fortgår utan avbrott. Varje satellit som hör till EU:s Copernicus-program fokuserar på olika delområden av fjärranalys: fjärranalys av atmosfären, haven och jordmånen.  Satellitens mätinstrument är en syntetisk aperturradar (SAR), som gör det möjligt att ta bilder av objekten oberoende av väder eller ljusförhållanden.  Sentinel-1A:s systersatellit, Sentinel-1B skjuts upp 2016. Tillsammans med de här två satelliterna kan man ta bilder av intressanta områden oftare än med en satellit.

Mer information:

Sentinel-satelliten och mottagningscentralen: Gruppchef Jyri Heilimo, tfn 050 568 0802, jyri.heilimo@fmi.fi
Havsforskning: Gruppchef Eero Rinne, tfn 050 448 7681, eero.rinne@fmi.fi
Havstjänster: Gruppchef Antti Kangas, tfn 040 867 8838, antti.kangas@fmi.fi

ESA: http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus