Meddelandearkiv: 2016

Data från Sveaborgs vågboj på nätet

16.8.2016 7:56

Observationerna från Sveaborgs vågboj, som skaffats i samarbete mellan Meteorologiska institutet och Helsingfors stad, har nu lagts till vår webbplats.

Bild: Leena Nurmi

Bild: Leena Nurmi

Vågbojen mäter våghöjden, vågperioden, vågens riktning och vattentemperaturen. Bojen ligger mellan Sveaborg och Gråhara, lite väster om farleden. Bojen är en gul rund boj av stål, 70 centimeter i diameter, som är förankrad i bottnen. Läget är mera skyddat än för Finska vikens boj, som ligger på öppna havet cirka 25 kilometer sydost om Helsingfors.

Den signifikanta våghöjden som Finska vikens boj har mätt under sommaren har för det mesta varit under 0,5 meter. Som högst var den signifikanta våghöjden 1,3 meter och de högsta enstaka vågorna cirka 2,4 meter. Därtill har bojen mätt ytvattnets temperatur, som under sommaren varierat mellan 7 och 19 grader.

Meteorologiska institutet har fyra vågbojar på öppna havet i Östersjön. Dessa bojar är belägna i norra Östersjön, Finska viken, Bottenhavet samt Bottenviken.

Våghöjdstjänsten, där observationerna från Sveaborg är med hittas på http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vaghojden