Meddelandearkiv: 2016

Trafiken inför midsommaren är som livligast på torsdag - läs myndigheternas tips för säker midsommartrafik

20.6.2016 14:23

Trafiken inför midsommaren förväntas vara som livligast på torsdag 23.6 kl. 13–20. Det kommer att vara rätt mycket trafik också på fredag 24.6. Myndigheterna rekommenderar att man reserverar tillräckligt med tid för sin resa, eftersom trafikstockningar och vägarbeten kan orsaka fördröjningar. Chauffören ska vara både utvilad och helt nykter.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Trafiken inför midsommaren kommer att vara som livligast på torsdag och fredag på de stora utfartsvägarna i huvudstadsregionen. Då trafiken är som livligast, torsdag 23.6, kommer trafiken ut från huvudstadsregionen på t.ex. riksväg 4 att mer än fördubblas jämfört med ett vanligt sommarveckoslut.

Förutom på utfartsvägarna i huvudstadsregionen kan det bildas köer till färjorna i Åbolands skärgård och i närheten av populära midsommarevenemang", påpekar trafikcentralchef Mika Jaatinen vid Trafikverket.

Under rusningstid kan det bildas köer och hastigheterna kan vara 20–40 km/h lägre än normalt. Om det uppkommer störningar i trafiken, till exempel till följd av en olycka, kan hastigheterna sjunka ytterligare. Man kan också påverka hur smidigt resan löper genom sina egna val. På midsommaren ska man försöka undvika rusningstiderna och eventuellt välja alternativa rutter.

Returtrafiken är som livligast söndag 26.6 och det förväntas vara mycket trafik under hela dagen. Returtrafiken är livligast på riksvägarna 4 och 5 från Jyväskylä och S:t Michel till Helsingfors.

Vägarbete kan förlänga restiden

Just nu pågår det ovanligt mycket vägarbete i Finland. Även om vägarbetena normalt avbryts under midsommarhelgen är det inte alltid möjligt att avlägsna alla trafikhinder från vägbyggena. Där det pågår vägarbete kan bland annat tillfälligt sänkta hastighetsbegränsningar eller smalare körfält än normalt medföra trafikstörningar.

Vägarbeten som eventuellt stör trafiken pågår, förutom på ring- och utfartsvägarna i Helsingforsregionen, också på huvudvägarna, till exempel broarbetena på riksväg 5 i Leppävirta och Kuopio, förbättringsarbetet på riksväg 6 mellan Kouvola och Villmanstrand och förbättringsarbetena på riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg, i Pyhäjoki och mellan Brahestad och Limingo.

5 tips för säker midsommartrafik

1. Kontrollera i förväg om det pågår vägarbeten eller finns störningar längs rutten

"Jag rekommenderar alla att kontrollera var det pågår vägarbeten på Trafikverkets tjänst Trafikläget. Det är lättare att välja rutt om man har kontrollerat var det finns vägbyggen. Tjänsten innehåller också väglagskameror och information om trafikstörningar", påpekar trafikcentralchef Tuomas Komulainen vid Trafikverket.

Dessutom kan man via en applikation som laddas upp på smarttelefonen få information om hur trafiken löper samt eventuella störningar mellan Helsingfors och Åbo och på ringvägarna i försöket NordicWay, Coop kommunicerande fordon, ett samprojekt mellan Trafikverket, Trafi och HERE.

2. Alltid nykter vid ratten

Trafikskyddet uppmanar alla som firar midsommar att tillsammans se till att ingen kör bil i berusat tillstånd. Om man dagen efter att ha festat är osäker på sitt körskick, ska man låta bli att sätta sig vid ratten.

"98 procent av finländarna anser att rattfylleri är en allvarlig trafikförseelse och var femte person har rapporterat ett misstänkt rattfylleri till polisen. Finländarna förhåller sig alltså strängt till rattfylleri och detta borde synas också i praktiken: man kommer tillsammans överens om vem som ska vara chaufför och låter inte en onykter kompis sätta sig vid ratten. Kompisen är säkert tacksam då han har nyktrat till", påpekar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

3. Ta det lugnt: polisen övervakar väg- och sjötrafiken

Polisen råder alla som ger sig ut i midsommartrafiken att uppföra sig lugnt och sansat.

"Polisen övervakar som vanligt både trafiken inför midsommarfirandet och returtrafiken. Vi övervakar särskilt körhastigheterna, omkörningar och avstånden mellan bilarna. Annars ligger tyngdpunkten i trafikövervakningen under midsommaren på övervakning av rattfylleri. Också övervakningen av sjötrafiken effektiveras under midsommarhelgen", säger polisinspektör Kari Onninen vid Polisstyrelsen.

4. Midsommarfirande på sjön? Flytväst på och förståndet med

Under midsommarhelgen är det många som ger sig ut på sjön. Då man rör sig till sjöss ska man alltid ha på sig flytväst eller -plagg. "En ansvarsfull skeppare ser till att allt går säkert till under båtturen; också att alla i sällskapet har satt på sig flytvästarna på rätt sätt", säger enhetschef Ville Räisänen vid Trafi. "Att inte bära flytväst är att leka med döden. Vid en olycka kan man vara tvungen att betala ett mycket högt pris."

Förutom flytvästarna ska man se till att ingen kör båt alkoholpåverkad. För att båtturerna ska förlöpa tryggt under midsommaren ska man också ta andra båtfarare och de rådande väderleksförhållandena i beaktande samt berätta för dem som blir hemma vilken rutt man tänker ta.

5. Beakta väglaget

Enligt Meteorologiska institutets senaste prognos (20.6) blir midsommaren ganska varm men ostadig. Midsommarfirarna ska vara beredda på åska och vindbyar. Det lönar sig att kontrollera gällande varningar innan man ger sig ut på sjön för att inte överraskas av vädret. Ju närmare midsommaren man kommer desto exaktare blir de lokala väderprognoserna. De och varningarna finns på adressen www.ilmatieteenlaitos.fi

Trafikverket, Trafi, polisen, Trafikskyddet och Meteorologiska institutet önskar alla en glad och trygg midsommar!

Ytterligare information:

Information om vägarbeten och trafikstörningar: Tjänsten Trafikläget

Karta: De livligast trafikerade vägarna under midsommaren (jpg)

Prognos för trafikmängder under midsommaren enligt väg inom huvudstadsregionen (pdf)

Prognos för trafikmängder under midsommaren enligt väg (pdf)

 

Trafikskyddet:
Kontaktchef Tapio Heiskanen vid Trafikskyddet, tfn 020 7282 362

Polisen:
Polisinspektör Kari Onninen, Polisstyrelsen, tfn 029 5481 757

Trafi:
enhetschef Ville Räisänen,
tfn 029 5346 457,
ville.raisanen(at)trafi.fi

Meteorologiska institutet:
ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
twitter.com/meteorologit
kommunikationssakkunnig Eija Vallinheimo,
tfn 050 530 3871

NordicWay, Coop försök med kommunicerande fordon:
http://www.infotripla.fi/coop/