Meddelandearkiv: 2016

Mildare vintrar ändrar byggnadernas energibehov

1.2.2016 9:42

Klimatförändringen påverkar redan nu byggnadernas behov av uppvärmnings- och kylenergi i Finland. Enligt en nyligen publicerad undersökning kommer energiförbrukningen att minska 20–35 procent före slutet av århundradet. Mildare vintrar medför dock risker för energidistributionen.

Photo: Pia Anttila

Photo: Pia Anttila

Meteorologiska institutet, Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper och Tallinns tekniska universitet har undersökt energimängden som behövs för att uppvärma ett typiskt sydfinländskt låghus och ventilationsluften och de direkta ekonomiska effekterna för invånarna. I undersökningen simulerades energiförbrukningen per timme och per dag.

Kalkylen i undersökningen utgår från Meteorologiska institutets vädermaterial som beskriver de typiska väderförhållandena och deras periodvisa variationer för klimatet som uppskattats för 2030, 2050 och 2100.

"Dessa framtida vädermaterial har bildats genom att kombinera information från väderobservationer och  resultaten av klimatmodellkörningar", förklarar specialforskare Kirsti Jylhä vid Meteorologiska institutet.

Behovet av uppvärmningsenergin minskar medan kylbehovet ökar

Enligt undersökningsresultaten kommer energiförbrukningen för uppvärmning på grund av klimatförändringen att minska cirka 20–40 procent före 2100. Samtidigt uppskattar man att behovet av kylenergi ökar 40–80 procent. I sin helhet kommer byggnadernas energiförbrukning dock enligt resultaten att minska 20–35 procent före slutet av århundradet.

Förändringen kommer att kännas i plånboken för den som bor i låghus. Enligt beräkningarna som Meteorologiska institutets forskare har gjort kommer det minskade behovet av uppvärmningsenergi att leda till 11–16 procent lägre uppvärmningskostnader. Det ökade behovet av kylenergi ökar elräkningen med 2–3 procent, om man använder el för att kyla ner bostaden.

Finlands vintrar har redan blivit mildare

Den årliga medeltemperaturen i Finland har stigit 1,4 grader mellan åren 1900 och 2014. Uppvärmningstakten är nästan dubbel i jämförelse med det globala medelvärdet.

I synnerhet vintrarna i Finland har blivit mildare. Till exempel har temperaturerna i decembermånaden från 1850-talet till dags dato stigit nästan fem grader, vilket syns i Finlands väder och natur.

"På grund av förändringen har låghusens behov av uppvärmningsenergi redan hittills minskat med sex procent på ett decennium. Klimatförändringen kräver dock aktiva och välplanerade anpassningsåtgärder också i Finland, exempelvis utveckling av energieffektiva och passiva kylmetoder", påminner Kirsti Jylhä.

Klimatuppvärmningen medför också risker: de allt vanligare extrema väderförhållandena ger upphov till störningar i energiförsörjningen i och med att mängden stormskador ökar och att tjälens skyddande effekt avtar.

Mera information

Specialforskare Kirsti Jylhä, Meteorologiska Institutet, fornamn.efternamn@fmi.fi, tel. +358 29 539 4125