Meddelandearkiv: 2011

Isvintern fortsätter på Bottenviken

26.4.2011 10:33

Trots det mycket varma påskvädret, som smälte sydkustens isar, är det fortfarande isvinter på Bottenviken.

Bild:Antonin Halas

Bild:Antonin Halas

Skärgårdsisarna längs Bottenhavets kust är redan ruttna men utanför kusten norr om Nystad finns fortfarande ett ca 20-30 km brett bälte med svåra packisar som ställer till förtret för sjöfarten.

På Bottenviken fortsätter isvintern ännu. Fastisen längs kusten börjar så småningom mörkna och därmed ruttna. Ute till havs är isarna ännu starka och smälter slutgiltigt först under andra hälften av maj.

Sydkustens isar i Finska viken har nästan helt försvunnit och de rester som finns kvar är igenomruttna. Ute till havs finns i Finska vikens östra delar ännu grova packisar som försvårar sjötrafiken till de ryska hamnarna.

På våren är det bra att komma ihåg att isens tjocklek inte säger någonting om dess bärighet. Genast då isen börjar mörkna är det skäl att hålla sig borta från den. Om man trots allt är tvungen att ta sig ut på isen hör ispiggarna absolut till säkerhetsutrustningen.

Mer information:

Isforskare Patrick Eriksson, tfn 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi
Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget