Meddelandearkiv: 2011

Varningsutbudet utvidgas

5.4.2011 7:04

I början av april utvidgas sortimentet av vädervarningar och varningsperiodens längd ökar med flera dygn.

Bild: Meteorologiska institutet

Bild: Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet observerar vädret i Finland året runt. Beroende på situationen varnas befolkningen om väderfenomen som kan medföra fara eller hot. I början av april utvidgas sortimentet av vädervarningar och varningsperiodens längd ökar med flera dygn.

I början av april utökar Meteorologiska institutet sortimentet av varningar för det närmaste dygnet. Förutom de befintliga varningarna kommer man att i fortsättningen också varna för havsvattnets nivå, höga vågor, värmeböljor och kyla. Alla nya varningar har tre faronivåer, som underlättar bedömningen av situationens farlighet.
I samband med utökningen av varningssortimentet börjar Meteorologiska institutet använda den nya tjänsten förhandsvarningar, med vars hjälp man informerar om farliga väderfenomen 1–5 dygn före den hotfulla vädersituationen. Förhandsvarningarna avser åskfronter, hård vind i havsområden, våghöjder, havets vattennivå, rikliga regn, perioder med hög värme, stark kyla eller mycket svåra vägförhållanden.

– Man har sett att det har funnits behov att förnya varningarna, eftersom samhället har blivit ännu känsligare för vädret. Tack vare förhandsvarningarna får samhället mer tid att förbereda sig. Förhandsvarningarnas precision är sämre än för dygnsvarningarna. Därför finns det skäl att uppdatera den egna informationen ofta, eftersom varningarna blir mer exakta i takt med att vädersituationen avancerar, konstaterar direktören för enheten Väder och säkerhet, Juhani Damski.

Uppdaterade varningar återfinns på Meteorologiska institutets webbplats.

Myndighets- och nödunderrättelser de kraftfullaste varningsmetoderna

Tilläggsvarningar, såsom myndighets- och nödunderrättelser, preciserar varningarna med information om fenomenets styrka och förekomstområde. Annan myndighetsunderrättelse är en mycket sällsynt varningsmetod. Den är kraftfullare än de normala prognoserna från Meteorologiska institutet och sänds ut om situationen kan medföra hot mot människoliv. Nödunderrättelsen för sin del, som är ännu kraftfullare än myndighetsunderrättelsen, utsänds om situationen medför en omedelbar fara för människoliv. Meteorologiska institutet utfärdade förra sommaren nio s.k. andra myndighetsunderrättelser, och dessa avsåg farlig åska.

Läs mera:

Direktör Juhani Damski, tfn 050 347 1500, juhani.damski@fmi.fi
Övermeteorolog Ari-Juhani Punkka, tfn 040 724 2547, ari-juhani.punkka@fmi.fi
 

Varningskarta:http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
Mer information om varningarna: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/information-om-varningarna