Meddelandearkiv: 2011

Aranda medförde information om koldioxidutbytet på istäckta hav

5.4.2011 6:54

Havsforskningsfartyget Aranda återvände 23 mars från sin resa med inriktning på koldioxidutbyte. Under resan studerades koldioxidutbytet mellan det istäckta havet och atmosfären.

Bild: Heidi Pettersson

Bild: Heidi Pettersson

Meteorologiska institutet har under havsforskningsfartyget Arandas koldioxidresor samlat forskningsinformation om faktorer som påverkar koldioxidutbytet på havet under olika årstider. Under vinterperioden fungerar Östersjön som en typisk svag koldioxidkälla, medan under sommaren fungerar havet huvudsakligen som ett koldioxidsvalg.

Is förhindrar inte koldioxidutbytet

Det finns fortfarande endast lite forskningsinformation om istäckets betydelse för koldioxidutbytet, men man har trott att istäcket utgör ett hinder för koldioxidutbyte. Under den avslutade resan studerades koldioxidutbytet på det helt eller delvis istäckta havet.
På öppet vatten i Bottenhavet var koldioxidutbytet mellan vattnet och atmosfären i balans som en följd av stormarna som föregick resan. På istäckta områden upptäcktes ett litet koldioxidflöde uppåt till atmosfären. Mätningar gjordes också vid tillfällen då isflakens andel minskade medan andelen öppet vatten ökade, på grund av inverkan från kraftig vind. Koldioxidflödet ökade dock knappast alls.
– På havet är isfälten aldrig helt sammanhängande utan det finns alltid råkar mellan isfälten. Mätningarna pekar på att ett istäckt hav aldrig helt lyckas förhindra koldioxidutbytet, utan koldioxid frigörs alltid till atmosfären via råkarna, sammanfattar Heidi Pettersson.

– Under resan gjordes mätningar relaterade till koldioxidflödet i Bottenhavets södra del, i Skärgårdshavet och i Finska viken. Målet var att utföra mätningar på öppet hav vintertid samt i områden som var delvis eller helt täckta av is. Baserat på undersökningarna var issituationen i år den bästa möjliga och vi fick rikligt med material, berättar Heidi Pettersson från Meteorologiska institutet, som har fungerat som reseledare.
Målet med forskningen som utförs i internationellt samarbete är att undersöka och modellera de faktorer som påverkar koldioxidutbytet och som man inte känner tillräckligt väl. Kunskap om utbytesmekanismen och korrekt modellering klargör havets roll i klimatförändringen. Den ger också information om klimatförändringens påverkan på havet. På grund av sin storlek är Östersjön ingen betydelsefull faktor i den globala koldioxidcirkulationen. Som forskningsfält är den dock utmärkt tack vare de stora årstidsväxlingarna.

Mer information:

Reseledare Heidi Pettersson, tfn 040 560 1534, heidi.pettersson@fmi.fi
Aranda i Östersjöportalen:
http://www.itameriportaali.fi/sv/aranda/aranda_matkat/sv_SE/2011/