Meddelandearkiv: 2011

En rekordstor ozonbrist förväntas

30.3.2011 14:32

De ovanligt höga temperaturerna i ozonskiktet över Arktis i kombination med de fortsatt höga halterna av ozonförstörande ämnena i atmosfären håller på att leda till en rekordstor ozonuttunning i de nordliga områdena.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Enligt prognoserna kommer tillståndet att fortsätta åtminstone fram till början av april. De ovanligt höga temperaturerna på 20 kilometers höjd i stratosfären i kombination med de fortsatt höga halterna av ozonförstörande ämnena i atmosfären håller på att denna vår leda till en rekordstor ozonuttunning i de nordliga områdena.
Enligt bedömningarna kan klimatförändringen leda till att temperaturerna ökar i de lägre atmosfärsskikten och att de högre atmosfärsskikten kyls av. Samtidigt avkyls också ozonskiktet i de arktiska områdena. I de arktiska områdena kan det innebära att förhållandena blir gynnsammare för ozonbristen.
Områden med lite ozon påverkar mängden UV-strålning som når markytan. Meteorologiska institutet vill påminna om att enligt anvisningarna från världshälsoorganisationen WHO finns det skäl att skydda sig mot solen om UV-indexet överskrider värdet 3. Man bör alltså tänka på solens UV-strålning när man rör sig ute under veckosluten. I synnerhet bör man skydda ögonen, eftersom UV-strålning riktas mot ögonen både direkt från solen och från snödrivor som reflekterar strålningen.

Meteorologiska institutet följer UV-strålningsnivån kontinuerligt och informerar om dagliga UV-index på webbsidan http://ilmatieteenlaitos.fi/uvi-ennuste och vid behov i samband med väderleksrapporterna. UV-indexet (UVI) anger ett tal för mängden skadlig UV-strålning från solen. Meteorologiska institutet utarbetar också UV-prognoser med korta tidsintervaller. Syftet med dessa är att fästa uppmärksamheten på UV-strålningens hälsorisker. Behovet att skydda huden och ögonen inträder när UV-indexet är 3 eller högre. I genomsnitt inträffar detta alltså i södra Finland från början av maj till slutet av augusti och i norra Finland från början av juni till mitten av augusti. För närvarande inträder behovet att skydda sig cirka en månad tidigare än normalt.
 

Mer information:
 

UVI-prognos: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index
Gruppchef Leif Backman, tfn 050 405 0752, leif.backman@fmi.fi

UV-strålning:
Senior forskare Tapani Koskela, tfn 050 584 9054, tapani.koskela@fmi.fi