Meddelandearkiv: 2011

Meteorologiska institutet följer upp och förmedlar uppgifter om situationen i Japan åt andra myndigheter

14.3.2011 11:07

En kraftig jordbävning inträffade i norra delen av Honshu, den Japanska huvudön 11.3. 7:45 (finsk tid) som även förorsakade en förödande tsunami. Jordbävningen har förorsakat problem även vid de japanska kärnkraftverken.

En risksituation har uppstått vid kärnkraftverket i japanska Fukushima. Enligt STUK (Strålsäkerhetscentralen) har de utsläpp som eventuellt kommer från inrättningen ingen hälsomässig betydelse i Finland.

Prognos över luftens spridningsområde: Japan, Fukushima

Meteorologiska institutet stöder vid behov STUK:s och övriga myndigheters verksamhet som hänför sig till situationen i Japan.

Meteorologiska institutet följer med situationen i Japan såväl ifråga om väderlek, naturkatastrofer som situationen vid kärnkraftverken. I Finland följer Strålsäkerhetscentralen STUK med strålningssituationen vid kärnkraftverken och meddelar om hur situationen avancerar.

LUOVA producerar uppgifter om naturkatastrofer åt myndigheterna

I LUOVA-systemet ansvarar Meteorologiska institutet för väderfenomen och varningar som hänför sig till havsvattenståndet, Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet producerar uppgifter om jordbävningar och Statens miljöförvaltning (SYKE) för varningar som hänför sig till översvämningar. Dejoureringsverksamheten i anslutning till LUOVA –systemet sker i anslutning till Meteorologiska institutets säkerhetsdejourering.

Meddelanden och tsunamivarningar från de internationella tsunami varningscentralerna kommer automatiskt till upprätthållarna av LUOVA-systemet, varför LUOVA-systemet är up to date även i detta avseende. Även vattenståndet vid den finländska kusten uppföljs och förutsägs fortgående, varför man kan varna för exceptionella situationer på förhand.

Man har byggt upp en gemensam datakanal mellan sakkunniganstalter och säkerhetsmyndigheter som producerar uppdaterade och förutseende uppgifter om naturkatastrofer så fort som möjligt och på ett förståeligt sätt. Verksamhetsförutsättningarna för ett uppdaterat LUOVA –system kräver en dygnet runt fungerande dejourering. En annan viktig förutsättning för verksamheten är ett datasystem med vilket man på ett världsomspännande sätt följer med olika databaser och analyserar hot, risker och inträffade naturkatastrofer.

Målsättningen med LUOVA är att effektivera situationsbilderna från naturkatastrofer. Via systemet får myndigheterna så noggranna uppgifter och bedömningar av effekterna som möjligt gällande befolkningens säkerhet eller hot om rubbning i naturen som hotar funktionaliteten i infrastrukturen. Uppgifterna överförs via systemet även gällande naturkatastrofer som inträffar i utlandet. På basen av dessa uppgifter definierar myndigheterna sin egen verksamhet och varnar befolkningen.

Tilläggsuppgifter:

Strålskyddscentralen: http://www.stuk.fi
International Atomic Energy Agency: http://www.iaea.org
Utrikesministeriet: www.formin.fi

Jordbävningar:
HU Seismologiska institutet: Pekka J. Heikkinen, tfn. 050 526 2438, Pekka.J.Heikkinen@helsinki.fi
Seismolog Matti Tarvainen, tfn. (09)191 51581, matti.tarvainen@helsinki.fi

Luova-portalen: Direktör Juhani Damski, tfn. (09) 1929 3400, juhani.damski@fmi.fi
Havsvattenståndet/tsunamin: Ledande forskare Pekka Alenius, tfn. (09) 1929 6439, pekka.alenius@fmi.fi
Jordbävningen i Japan:
HU Seismologiska institutet: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/maanjaristykset/ilmoitukset/tele8.html