Meddelandearkiv: 2011

Arandas forskningsresa tillförde ny kunskap om havsisens rörelser och pressande kraft

11.3.2011 13:42

Havsforskningsfartyget Aranda återvände från sin forskningsexpedition i Bottenviken den 7 mars. Under resan fick forskarna ny information om trycket i isfältet, och observationsdata för verifiering av de nya mätningarna från fjärranalyssatelliter samlades in.

Bild: Jari Haapala

Bild: Jari Haapala

Under isresan samlade forskarna in betydande nya observationer eftersom de kraftiga vindarna under hela expeditionen orsakade packis kring de finländska kustområdena i Kvarken och Bottenviken. – Radarobservationerna visar att det finns stora lokala variationer i havsisens rörelser och att isfältet kan skära sig längs fartygsrännorna, konstaterar reseledaren Jari Haapala vid Meteorologiska institutet

Pressen i isfältet är ett kraftigt kortvarigt tillstånd som beror på isens rörelser, dess tjocklek och flakens storlek. Med nuvarande modeller kan man förutspå på vilka områden istryck förekommer. Prognoserna är emellertid inte särskilt exakta för att man ska kunna bedöma de lokala krafter som har betydelse i fartygsskala. Forskningen på Aranda ingår i projektet Safewin vars syfte är att bygga upp ett prognossystem som varnar fartygstrafiken för besvärliga förhållanden.

Havsisen är ställvis flera meter tjock

Det andra temat för isresan var att utveckla nya metoder för att mäta havsisens tjocklek. Tjockleken mättes med ekolod som placerats på havsbotten, med mätinstrument som mäter styrkan i det elektromagnetiska fältet och med hjälp av radarsatelliten CryoSat-2. Mätningarna gjordes dels under Arandas resa och dels med mätinstrument som hade installerats i en helikopter. – På grund av de kraftiga vindarna under de senaste veckorna har det bildats nya packisfält på de finländska kustområdena. Tjockleken i de enskilda vallarna kan stiga upp till 20 meter och den genomsnittliga lokala istjockleken är 3–4 meter på ett område av flera kvadratkilometer. Det svåra isläget kommer åtminstone i Bottenviken att fortsätta ända in i april, bedömer Haapala.

För att registrera isfältets rörelser och tryck använde man bojar som utplacerats i havet och radarobservationer på Aranda. Dessutom gjordes observationer på platsen med en drivande isstation.

Mer information:

Arandas reseledare, specialforskaren Jari Haapala, tfn 040 757 3621, jari.haapala@fmi.fi