Meddelandearkiv: 2011

Meterologiska institutets forskningsinstrument passerar en komet

15.2.2011 15:24

Rymdsonden Stardust, som tillhör USA:s federala myndighet för rymdfart, NASA, passerar den 15 februari kl. 06.40 finsk tid kometen Tempel-1.

Foto:NASA

Foto:NASA

Rymdsonden Stardust, som tillhör USA:s federala myndighet för rymdfart, NASA, passerar den 15 februari kl. 06.40 finsk tid kometen Tempel-1. Ombord på sonden finns meterologiska institutets instrument för dammanalys, som samlar in prover under tiden kometen passeras. Instrumentet för dammanalys har byggts i samarbete med en tysk forskningsgrupp. Meterologiska institutet har haft ansvar för att utveckla instrumentets programvara och ansvarar också för instrumentets operationer under flygningen.

I Stardust-NExT-missionen ingår ett CIDA-instrument som utvecklats i Tyskland och till vilket meterologiska institutet har levererat mätningsprogram och apparatur för markstöd. En betydande del av programvaran för analys av resultaten har utvecklats i Finland. Meterologiska institutet kommer också att vara med bland dem som har stor vetenskaplig nytta av mätningsresultaten från CIDA.

Temple-1 är samma komet som NASA-sonden Deep Impacts nedslagskropp slog ned i år 2005. I den operationen deltog meterologiska institutet med SWAN-instrumentet, med vilket man kunde mäta den mängd vatten som frigjordes i samband med nedslaget. När man denna gång passerar kometen är det tänkt att man ska fotografera den krater som uppstod vid nedslaget och undersöka detaljer från nedslaget, eftersom detta inte gick att göra under Depp Impact-missionen på grund av ett dammoln.

Sonden mäter sammansättningen av det damm som svävar runt kometen Tempel-1 samt tar bilder fån kometens kärna. Målet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för hur vårt solsystem uppstått och ta reda på mera om dammet som finns mellan stjärnorna. De kemisk-fysikaliska processer som skett på kometens yta kan ha haft en stor betydelse för livets uppkomst, eftersom man redan nu vet att en tredjedel av det vatten som finns i våra oceaner ursprungligen kommer från kometer.

”Under tiden som rymdsonden passerar kometen hoppas vi att vi under dessa några minuter kan samla in så mycket dammpartiklar som möjligt, så att vi kan undersöka dammpartiklarnas sammansättning", konstaterar Walter Schmidt, forskningsansvarig vid meterologiska institutet.

Instrumentet upphör att samla in material efter att kometen passerats.

Stardust sköts upp i rymden 7 februari 1999. Rymdsonden har redan en gång på motsvarande sätt passerat en komet, nämligen kometen Wild-2 som den passerade den 2 januari 2004. Under tiden som sonden passerade kometen fick man sammanlagt 72 bilder av den samt forskningsmaterial som returnerades till jorden. Under samma tid träffade 30 partiklar CIDA. Det lilla antalet partiklar beror på att partiklarnas helhetsfördelning till sin massa vara 25 gånger större än väntat.

CIDA-instrumentet är en masspektrometer i vilken det finns en silverskiva med en diameter på 15 cm. Kometens dammpartiklar träffar silverskivan. När partikeln träffar skivan faller partikeln sönder helt och de molekyler som uppstår joniseras och styrs med ett elektroniskt fält till en apparat som räknar partiklarna. Utgåenden från den tid det tar för partiklarna att flyga kan deras massa räknas ut. Dammpartikelinstrumentet slutar att samla in material efter att sonden passerat Tempel-1, när man då stänger av strömmen till instrumentet.

Ett finländskt instrument, CIDA-2, levererades också till NASA:s Contour-sond, som tre gånger skulle passera kometer. Contour sköts upp år 2002. Efter sex veckors rymdfärd förstördes dock sonden. CIDA-instrumentets andra generation, COSIMA, finns med på Europeiska rymdorganisationens (ESA) sond Rosetta, som är på väg mot kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Sonden är framme år 2014. Johan Silén, representant för meterologiska institutets forskningsgrupp, följer från NASA:s laboratorium i USA med när sonden Stardust passerar kometen Tempel-1.

Tilläggsinformation:
Meterologiska institutet, forskningsansvarige Walter Schmidt, tel. (09) 1929 4658, walter.schmidt@fmi.fi

http://stardustnext.jpl.nasa.gov/