Meddelandearkiv: 2011

Forskningsexpeditionen återvände från Antarktis

15.2.2011 15:17

Den finländska forskningsexpeditionen FINNARP 2010 har i början av februari återvänt från forskningsresan till Antarktis.

Foto: FINNARP 2010/Timo Palo

Foto: FINNARP 2010/Timo Palo

Den finländska forskningsexpeditionen FINNARP 2010 har i början av februari återvänt från forskningsresan till Antarktis. Den här gången koncentrerade sig forskarna på meteorologi och inlandsisens ytskikt.

Expeditionen till Antarktis var den sjuttonde från Finland. I expeditionen deltog sammanlagt tio finländare: fem forskare från Meteorologiska institutet och Helsingfors universitet, en läkare, en maskinmästare, en kock och en expeditionsledare samt en specialplanerare som ansvarar för FINNARP-logistiken. Dessutom deltog två forskare från Svenska Rymdforskningsinstitutet I Sverige i egenskap av gäster hos FINNARP. De utförde en mätningskampanj med en flyttbar radar som observerar rörelserna i den övre atmosfären.

– Trots den stora arbetsmängden och de kraftiga stormarna i inledningen av expeditionen lyckades man genomföra den största delen av alla uppgifter innan expeditionen tog slut. Under expeditionen genomfördes bl.a. nästan tusen kilometer fältresor till kusten och inlandet, översyn av ett flertal automatiska mätningssystem samt ett omfattande mätprogram för sommarperioden. Expeditionen var mycket internationell och fyra nationaliteter fanns representerade i Finlands och Sveriges forskningsprogram, berättar expeditionsledare Mika Kalakoski.

Expeditionen tog med sig en last på nästan 3000 kilogram varav 650 kg bestod av vetenskapliga forskningsanordningar. Resten bestod av säkerhetsutrustning, kompletterande utrustning till stationen samt mat.

Meteorologi och inlandsisens ytskikt som forskningsobjekt

Meteorologiska institutets grupp på tre personer utförde på Aboa forskning kring meteorologin på Antarktis. Forskningen handlar om vindförhållandena ovanför glaciären, atmosfärens värmebalans, växelverkan mellan snö och luft, snöns fysikaliska egenskaper samt solstrålning och långvågig värmestrålning. Samtidigt undersökte man hur nunataken Basen – alltså ett berg som sticker fram ur glaciären – påverkar atmosfären. Som forskningsredskap användes tre obemannade flygplan, luftballonger som lyfter mätinstrument, en akustisk radar, vädermaster samt turbulens- och strålningsmätare. Man har aldrig tidigare gjort meteorologiska mätningar på Antarktis med så mångsidig forskningsutrustning. Utgående från mätningsresultaten kommer man att göra förbättringar i väderprognos- och klimatmodeller.

Finland anslöt sig till den internationella Antarktiskonventionen år 1984. Medlemskapet förutsätter att Finland utför vetenskapligt forskningsarbete på Antarktis. Forskningen under den kommande perioden sker huvudsakligen med den finländska forskningsstationen Aboa som bas. De fältresor till kusten och inlandet som krävs för de vetenskapliga forskningsprojekten sträcker sig till ungefär 200 kilometer från stationen.

Tilläggsuppgifter:
Expeditionsledare, utvecklingschef Mika Kalakoski tel. 050 359 2792, mika.kalakoski@fmi.fi
Meteorologiska institutet/ meteorologisk forskning:
Docent Timo Vinha, tel. 050 5646 836, timo.vihma@fmi.fi
Doktor Priit Tisler, tel. 050 415 2868, priit.tisler@fmi.fi