Meddelandearkiv: 2011

Mycket regn och snö i januari

10.2.2011 14:14

Enligt Meterologiska institutet kom det mycket nederbörd i januari. I slutet av januari fanns det mera snö än normalt längs med sydkusten och i landets östra delar.

Bild: Timo Lindholm

Bild: Timo Lindholm

Medeltemperaturen för januari varierade mellan drygt -4 grader på Åland och i sydvästra skärgården och -14 grader i nordligaste Lappland. I de västra delarna av landet var temperaturen i januari enligt meterologiska institutet något under långtidsmedelvärdet. I sydvästra skärgården och Vasatrakten förekom den största avvikelsen, 0,5–1,0 grader. Däremot var det i landets norra del ställvis drygt en grader varmare än vanligt. Medeltemperaturen för hela landet var -9,3 grader, vilket är 0,4 grader högre än normalt. Även om medeltemperaturen i januari låg nära långtidsmedelvärdet, förekom det stora variationer i temperaturen. Månadens lägsta temperatur, -37,0 grader, uppmättes i Kevojärvi i Utsjoki den 15 januari. Den högsta temperaturen var +4,9 grader och den uppmättes vid järnvägsstationen i Björneborg den 28 januari.


Nederbördsmängden under januari varierade mellan 30 millimeter i mellersta och norra Lappland till drygt 60 millimeter i landets mellersta del. I landets mellersta del var nederbörden på många ställen en och en halv gånger större än långtidsmedelvärdet, när den i Lappland och ställvis också i längst ut i den sydvästligaste delen var något mindre än långtidsmedelvärdet. Den största nederbördsmängden uppmättes vid observationsstationen i Rantakylä, S:t Michel, där den uppgick till 89 millimeter. Nederbörden var minst i Näkkälä, Enontekis, där den uppgick till 11,7 millimeter. I Enontekis uppmättes dock månadens största dygnsnederbörd, när det i Kilpisjärvi snöade 26,1 millimeter den 27 januari.


I den största delen av landet fanns över en halv meter snö

I slutet av månaden fanns det, förutom i de allra västligaste delarna av Finland, Uleåborgsregionen och södra Lappland, över en halv meter snö i hela landet. De tjockaste snötäckena förekom i landets östra del, där det ställvis fanns över 70 cm snö. Månadens största snödjup, 83 cm, uppmättes den 31 januari i Paljak i Puolango.

Jämfört med långtidsmedelvärdet var snödjupet mycket större än normalt främst längs med sydkusten och i landets östra del, men mycket mindre än normalt i södra Lappland. I slutet av månaden bildades främst i Södra Savolax, Tavastehus och Birkaland upplegor på grenarna, vilket ledde till skogsskador och elavbrott.