Meddelandearkiv: 2014

Ozonskiktet börjar återhämta sig

9.1.2014 12:32

Förtunningen av ozonskiktet som skyddar från solens ultravioletta strålning har av-stannat och ozonhalterna har börjat stiga.

Bild: ESA

Bild: ESA


En finsk-amerikansk grupp av forskare har granskat mätserier från två satellitmätinstrument. Med hjälp av satelliterna GOMOS och SAGE II:s mätanordningar har man kunnat skapa en 27 år lång förenad mätserie. Mätserien visar att en förändring skedde omkring år 1997. Det är samma år som halterna av de ämnen som förstör ozonet uppnådde rekordvärden i ozonskiktet, för att sedan börja sjunka. ”Genom att använda komplicerade atmosfärmodeller kan man förutspå att ozonskiktet i mitten av århundradet kommer att vara i samma tillstånd som förut”, konstaterar Erkki Kyrölä, forskningsprofessor vid Meteorologiska institutet.

Denna positiva utveckling visar att det internationella avtal som ingicks i Montreal 1988, och förbjöd användningen av CFC-gaser som förstör ozonet, har varit effektivt.

Klimatförändringen påverkar också ozonskiktet

Klimatförändringen påverkar också ozonets återhämtning. Klimatförändringen gör att ozonet återhämtar sig snabbare överallt utom i polarområdena där nedkylningen av stratosfären kan öka bildandet av pärlemormoln, som förstör ozonet.

SAGE II är ett amerikanskt satellitmätinstrument som med hjälp av solstrålningen mätte ozonet under åren 1984–2005. Denna mätserie har ofta kallats för ozonets guldstandard tack vare den högkvalitativa datan. GOMOS som mäter stjärnornas strålning mä¬tte under åren 2002–2012 cirka en miljon höjdfördelningar i ozonet. Meteorologiska institutets mätanordning GOMOS är med i Europeiska rymdorganisationens (ESA) satellit Envisat. Envisat och GOMOS, som är en del av den, slutade av en tillsvidare okänd anledning fungera i april förra året. Meteorologiska institutet medverkar fortsättningsvis i mätverksamheten kring två satellitmätinstrument, OMI och OSIRIS, som mäter ozonet.


Mer information:

Forskningsprofessor Erkki Kyrölä, tfn 050 339 7041, erkki.kyrola@fmi.fi

Johanna Tamminen, tfn 040 737 8733, johanna.tamminen@fmi.fi
Marko Laine, tfn 040 526 9400, marko.laine@fmi.fi