Meddelandearkiv: 2011

Det första årtiondet av 2000-talet varmare än det föregående

3.1.2011 13:42

Det första årtiondet (2001–2010) av 2000-talet var varmare än de föregående årtiondena i hela landet, fastän år 2010 var kallare än långtidsmedelvärdet.

Kuva: Pentti Sormunen

Kuva: Pentti Sormunen

Enligt Meteorologiska institutets statistik var det första årtiondet (2001–2010) av 2000-talet det varmaste årtiondet under hela den tid som temperaturen har mätts i Finland dvs. sedan 1840-talet. Medeltemperaturen för de senaste tio åren i Finland är ca 0,3 grader högre än för 1930-talet, som är det nästvarmaste årtiondet.

Medeltemperaturen för det gångna årtiondet avviker från medeltemperaturen för jämförelseperioden 1971–2000 i högre grad i landets norra än södra del. I stora delar av landet är medeltemperaturen ca 0,5–1 grader högre än under jämförelseperioden. I Lappland var medeltemperaturen på många håll 1–1,5 grader högre än under jämförelseperioden.

Av årstiderna har vintrarna blivit tydligast varmare

När man granskar årstiderna placerar sig det första årtiondet av 2000-talet bland de två varmaste årtiondena av en period på 160 år och detta det gäller för samtliga årstider.

När man jämför klimatet under det senaste årtiondet och under perioden 1971–2000, är skillnaderna i medeltemperaturen för vintrarna, dvs. december–februari, störst. Medeltemperaturen för vintrarna 2001–2010 i Lappland var rentav 1,5 grader högre än vanligt. Även i övriga delar av landet var avvikelsen 0,5–1,5 grader. I synnerhet under åren 2006–2009 var vintrarna mildare, och vintern 2007–2008 var den varmaste i hela Finlands mäthistoria. Under det gångna årtiondet var endast vintrarna 2002–2003 och 2009–2010 kallare än i allmänhet. Bägge var exceptionellt kalla jämfört med vintrar under perioden 1971–2000.

När man jämför med medelvärdet för perioden 1971–2000 har medeltemperaturen för de övriga årstiderna också stigit men inte lika hög grad som för vintern. Exempelvis sommarmedeltemperaturen i nästan hela landet var åren 2001–2010 0,5–1 grader högre än medelvärdet för perioden 1971–2000.

Nederbörden under vintrarna har ökat

Nederbördsmängden under det senaste årtiondet skiljer sig inte betydligt från medelvärdet för perioden 1971–2000. När man jämför nederbörden under olika årstider under det senaste årtiondet med medelvärdena för perioden 1971–2000 kan man se att nederbörden under vintrarna och ställvis också under vårarna nu har varit större än under jämförelseperioden medan nederbörden under höstarna har varit mindre än medelvärdet.

Medeltemperaturen i Finland 1901–2010
Årsmedeltemperaturen för åren 1901–2010 i Finland med blått och medeltemperaturen för varje årtionde med rött.

Mer Information:

Jourhavande meteorolog 24/7

0600 1 0600 (priset 3,98 €/min + lsa)

Utredning om vädret, klimatjänst 0600 1 0601 (priset 3,03 €/min + lsa)