Meddelandearkiv: 2010

Elektriskt solvindsegel byggs i EU-projekt

16.12.2010 7:47

Europeiska unionen har valt Meteorologiska institutet att leda ett internationellt rymdprojekt, vars mål är att bygga en anordning som är den största som människan har byggt.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

 

Det elektriska solvindseglet kan revolutionera rymdfärder utanför Jordens närmaste omgivning. Det elektriska seglet är en finsk uppfinning, som utnyttjar solvinden som källa till repulsionskraft för rymdskepp och därför inte behöver något bränsle alls. Principen för det ifrågavarande s.k. elektriska solvindseglet uppfanns av forskaren Pekka Janhunen vid Meteorologiska institutet år 2006.

Närmare två miljoner i EU-finansiering

Det inledande sammanträdet för EU-projektet solvindseglet hölls 8–9 december på Meteorologiska institutet, med deltagande rymdforskare och rymdingenjörer från Finland, Estland, Sverige, Tyskland och Italien. ESAIL-projektet kommer att vara i tre år. EU:s finansiering av projektet uppgår till 1,7 miljoner och målet är att bygga laboratorieprototyper av det elektriska seglets nyckelkomponenter. Det av Meterologiska institutet ledda ESAIL-projektet fick de högsta poängen i klassen vid utvärderingen av EU:s rymdrelaterade ansökningar.

Det elektriska seglet kan möjliggöra snabbare och billigare sonderingsflygningar i solsystemet. På längre sikt kan det också göra det möjligt att ekonomiskt exploatera resurserna i asteroiderna. En anordning som liknar det elektriska seglet men är enklare (den s.k. plasmabromsen) kan användas för att ta ned satelliterna som kretsar runt jorden när deras uppgifter är utförda, för att förebygga uppkomsten av rymdskrot. Funktionsprinciperna för det elektriska seglet och plasmabromsen kommer att testas de närmaste åren med småsatelliter, estniska ESTCube-1 och finska Aalto-1.

Enligt beräkningarna producerar ett elektriskt segel i full storlek en kontinuerlig repulsionskraft på en Newton och väger endast 100 kg, vilket för vissa uppgifter motsvarar upp till 100–1 000 gånger högre prestanda än kemiska raketer och jonmotorer.

Det elektriska seglet består av långa och tunna metalltjuder som hålls på en hög positiv spänning med hjälp av en elektronkanon ombord på farkosten, och elektronkanonen drivs med solelektricitet. De laddade tjudren repellerar solvindens protoner, vilket medför att solvindens flöde börjar trycka mot seglet och samtidigt trycker farkosten i önskad riktning.


Mer information:

Forskare Pekka Janhunen, tfn (09) 1929 4635, pekka.janhunen@fmi.fi
http://www.electric-sailing.fi