Meddelandearkiv: 2010

Meteorologiska institutets webbtjänst har förnyats

2.12.2010 9:30

Meteorologiska institutets webbtjänst sv.ilmatieteenlaitos.fi har förnyats. På webbtjänsten kan man nu få fem dygns väderleksprognoser för mer än 10 000 ställen i Finland.

Foto: Kari Österberg

Foto: Kari Österberg

Målet för Meteorologiska institutets webbtjänst är att erbjuda aktuell och högklassig information för alla som är intresserade av vädret i Finland. Förnyelsen av sidorna syns för användaren i form av mer omfattande väderlekstjänster samt som förändringar i sidornas utseende och struktur.

De viktigaste nya dragen i väderlekstjänsterna:

  • Man kan nu få en femdygnsprognos om lokalvädret i Finland på ungefär 10 000 orter eller platser. Vid snabburvalet av lokalprognos ger den automatiska textigenkänningen snabbt förslag till möjliga prognosorter. Snabburvalet av lokalväder hittas lätt på nättjänstens alla sidor.
  • Den tidsmässiga precisionen för femdagarsprognoserna har ökat. För de närmaste timmarna kan man få en prognos med tre timmars mellanrum.
  • På lokalvädersidan står det också huruvida det finns gällande väderrelaterade varningar för det ifrågavarande landområdet. Varningskartan syns också på webbtjänstens startsida.
  • Väderleksobservationerna från Finland uppdateras varje timme, tidigare skedde det med tre timmars mellanrum.
  • Lokalvädersidan har också observationskurvor som visar vädret under de senaste två dygnen. (Tidigare sträckte sig informationen bara ett dygn bakåt.)
  • Den populära atmosfärordlistan Atmosfär-ABC finns nu på nätet också på svenska.

Ge respons på reformen!

Den innehållsmässiga förnyelsen av Meteorologiska institutets webbtjänst kan i publiceringsskeden främst ses på startsidan och på lokalvädersidan. Tjänsterna utvecklas stegvis även efter publiceringen. Du kan ge din respons på förnyelsen och därmed hjälpa oss att vidareutveckla vår nättjänst.

Feedback på förnyelsen och idéer hur sidorna kan utvecklas kan skickas med nättjänstens feedbackformulär på adressen sv.ilmatieteenlaitos.fi/respons.

Grundinformation om webbtjänsten

De svenskspråkiga sidorna finns på adressen sv.ilmatieteenlaitos.fi. Den finska versionen av webbtjänsten finns såsom tidigare på adressen ilmatieteenlaitos.fi. Också den kortare adressen fmi.fi fungerar och för vidare till huvudadressen. Den engelskspråkiga webbtjänstens adress är en.ilmatieteenlaitos.fi.

Meteorologiska institutets webbtjänst är betydande för finländska förhållanden. Institutets webbtjänst besöks dagligen i genomsnitt av mer än 265 000 olika användare (källa: Google Analytics).

Informationsinnehållet till meteorologiska institutets webbtjänst produceras av tiotals experter som arbetar vid Meteorologiska institutet.

Mer information:
Webbchefredaktör Tuija Vuorinen tel. (09) 1929 2234 tuija.vuorinen@fmi.fi