Meddelandearkiv: 2010

WMO: Halterna av växthusgaser rekordhöga

1.12.2010 9:36

Halterna av växthusgaser i atmosfären var på nytt högre än någonsin tidigare i mänsklighetens historia.

Bild: Kirsti Kotro

Bild: Kirsti Kotro

Halterna av växthusgaser i atmosfären var på nytt högre än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Meteorologiska världsorganisationen WMO:s observationssystem GAW följer halterna av växthusgaser på olika håll i världen.

Global Atmosphere Watch (GAW) är ett globalt program för observation av atmosfären, som organiseras av Meteorologiska världsorganisationen WMO. Det har en central position vid övervakningen av växthusgaser som påverkar klimatförändringen. De senaste observationerna från GAW-stationerna visar att halterna av växthusgaser i atmosfären nått nya rekord trots den ekonomiska nedgången och internationella reduceringsåtgärder.

Exempelvis har halten av koldioxid i atmosfären ökat med cirka 40 % jämfört med tiden före industrialiseringen. Under de senaste åren har ökningen varit i medeltal 0,5 %.

Även mängden metan har ökat efter år 2007. Ökningen beror på de tropiska och arktiska områdena, där vädret har varit varmare än normalt. De ökade metanutsläppen från de arktiska områdena har listats som ett problemområde, eftersom upptiningen av de nordliga tjälområdena kan frigöra stora mängder metan till atmosfären.

Halterna ökar även i Finland
Koldioxidhalternas ökning visar sig också i mätningarna som Meteorologiska institutet genomför i Pallas, där ökningen är 2,0 ppm om året. Ökningen fortsatte också förra året. Vid mätningarna kan man tydligt urskilja årstidsväxlingen, eftersom skogarna under växtperioden fungerar som ett kraftigt kolsvalg, men under hösten och vintern i stället som kolkälla.

Meteorologiska institutet har deltagit i GAW-programmet med början år 1994. GAW-mätstationen som drivs av Meteorologiska institutet är belägen på Sammaltunturi fjällplatå i Pallas-Yllästunturi nationalpark. Motsvarande mätningar genomförs för närvarande också i en station som har inrättats i Tiksi i Sibirien.

I WMO:s GAW-program ingår mätstationer i cirka 50 länder på olika håll i världen. Vid stationerna följer man upp långvariga förändringar i atmosfärens kemiska och fysikaliska egenskaper.

Mer information:
Gruppchef Tuomas Laurila, tfn 050 367 1305, tuomas.laurila@fmi.fi

WMO:s pressmeddelande i ämnet: http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_903_en.html