Meddelandearkiv: 2010

Ny forskningsexpedition till Antarktis inleds

19.11.2010 13:06

Den finländska forskningsexpeditionen FINNARP 2010 beger sig igen den 25 november på forskningsresa till Antarktis och återvänder i början av februari 2011.

Bild: Mika Kalakoski

Bild: Mika Kalakoski

Den här gången koncentrerar sig forskarna på meteorologi och inlandsisens ytskikt. Expeditionen som nu beger sig till Antarktis är den sjuttonde från Finland. Det är sammanlagt tio finländare som deltar i expeditionen: fem forskare från Meteorologiska institutet och Helsingfors universitet, en läkare, en maskinmästare, en kock och en expeditionsledare samt en specialplanerare som står bakom FINNARP-logistiken. Dessutom deltar två forskare från Sverige som gäster hos FINNARP. De kommer från Svenska Rymdforskningsinstitutet och de utför en mätningskampanj med en flyttbar radar som observerar rörelserna i den övre atmosfären.

Expeditionen tar till Antarktis en last på nästan 3000 kilogram varav 650 kg består av vetenskapliga forskningsanordningar. Resten består av säkerhetsutrustning, kompletterande utrustning till stationen samt mat. Expeditionen tar sig först med reguljärflyg till Kapstaden i Sydafrika och fortsätter därifrån med fraktflygplan till Drottning Mauds land på Antarktis. Den sista sträckan på tusen kilometer till den finländska forskningsstationen Aboa flygs med ett skidflygplan. Förutom forskningen på ort och ställe sköter expeditionen översynen av de automatiska mätningssystemen på Aboa – väderleksstationen, seismometern och GPS-anordningen samt tar med det datamaterial som dessa instrument samlat in.

I början av år 2009 övergick ansvaret för ordnande av expeditionerna och för upprätthållande av forskningsstationerna till Meteorologiska institutet som också sköter FINNARP-logistiken.
. – Expeditionen har förberett sig för resan under nästan hela året. Expeditionsmedlemmarna har genomgått ett mångsidigt lämplighetstest och en läkarundersökning, de har finslipat samarbetet på ett övningsläger och de har övat hur de agerar i nödsituationer, berättar expeditionsledaren Mika Kalakoski.

Meteorologi och inlandsisens ytskikt som forskningsobjekt

Meteorologiska institutets grupp på tre personer utför på Aboa forskning kring meteorologin på Antarktis. Forskningen handlar om vindförhållandena ovanför glaciären, atmosfärens värmebalans, växelverkan mellan snö och luft, snöns fysikaliska egenskaper samt solstrålning och långvågig värmestrålning. Det gäller också att ta reda på hur nunataken Basen – alltså ett berg som sticker fram ur glaciären – påverkar atmosfären. Som forskningsredskap används tre obemannade flygplan, luftballonger som lyfter mätinstrument, en akustisk radar, vädermaster samt turbulens- och strålningsmätare. Man har aldrig tidigare gjort meteorologiska mätningar på Antarktis med så mångsidig forskningsutrustning. Utgående från mätningsresultaten kommer man att göra förbättringar i väderprognos- och klimatmodeller.

Forskningsgruppen från Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet kommer att koncentrera sig på forskningen kring inlandsisens tio meter tjocka ytskikt. Detta skikt ändras med årstiderna och står i omedelbar kontakt med atmosfären och ger därför information om växelverkan mellan klimatet och inlandsisen. Snötäckets struktur, förändringar och värmebalans undersöks längs en ungefär 400 kilometer lång linje från glaciärhyllans rand till inlandet. Observationerna ger också information om snötäckets massbalans i Drottning Mauds land. Ett annat forskningsobjekt är de supraglaciala sjörna som under den antarktiska sommaren bildas i blåisområdet. De här sjöarnas evolution, hydrologi och ekologi undersöks i närheten av Aboa. Sjöforskningen kan huvudsakligen anses vara grundforskning men uppföljningen av dessa sjöar kan också bidra till bättre kännedom om växelverkan mellan inlandsisen och klimatet.


Finland anslöt sig till den internationella Antarktiskonventionen år 1984. Medlemskapet förutsätter att Finland utför vetenskapligt forskningsarbete på Antarktis. Forskningen under den kommande perioden sker huvudsakligen med den finländska forskningsstationen Aboa som bas. De fältresor till kusten och inlandet som krävs för de vetenskapliga forskningsprojekten sträcker sig till ungefär 200 kilometer från stationen.

 

Mer information:

Expeditionsledare, utvecklingschef Mika Kalakoski tel: +358 50 3592792, mika.kalakoski@fmi.fi

Meteorologisk forskning:
Meteorologiska institutet
docent Timo Vihma, tel. 050 5646 836, timo.vihma@fmi.fi
doktor Priit Tisler, tel. 050 415 2868, priit.tisler@fmi.fi

Inlandsisforskning:
Helsingfors universitet, Institutionen för fysik
professor Matti Leppäranta, tel.+358 50 415 4752, matti.lepparanta@helsinki.fi
doktorand Onni Järvinen, tel. +358 44 3740969, onni.jarvinen@helsinki.fi


Tutkimusretket Etelämantereelle tuovat uutta tietoa: http://www.antarctica.fi
SCAR: http://www.scar.org