Meddelandearkiv: 2010

IPCC förbättrar sina arbetsmetoder

28.10.2010 10:51

Till följd av den kritik som den internationella klimatpanelen IPCC:s fjärde rapport och IPCC-processen mött har FN beslutat låta göra en oberoende granskning av IPCC:s arbetssätt.

Foto: IPCC

Foto: IPCC

 I granskningsrapporten konstateras att IPCC är en tillförlitlig informationskälla men att dess arbetsmetoder borde förändras. FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon bad i mars 2010 InterAcademy Council, en oberoende grupp av ledande vetenskapsmän, utreda om det förekommer brister i IPCC:s verksamhet. ICA publicerade sin granskningsrapport i slutet av augusti och konstaterar i den att IPCC lyckats väl i sin uppgift och att slutsatserna i den fjärde rapporten från år 2007 fortfarande håller streck. De viktigaste resultaten visar att de utsläpp som härstammar från mänskligheten är den huvudsakliga orsaken till den pågående klimatförändringen och att klimatförändringen kan medföra betydande risker för mänsklighetens välfärd om man inte lyckas begränsa utsläppen av växthusgaser.

InterAcademy Council föreslog dock att man borde göra många förändringar i IPCC:s arbetssätt. Den viktigaste rekommendationen var att IPCC borde grunda ett verkställande utskott som arbetar i IPCC: namn mellan plenumen. I utskottet skulle sitta IPCC:s ordförande, arbetsgruppernas ledare, en representant för sekretariatet och tre oberoende ledamöter, av vilka en del inte skulle komma från klimatsektorn. IAC föreslog också att sekretariatet borde ha en verkställande direktör på heltid. Utöver rekommendationer för att effektivera IPCC:s verksamhet gav IAC rekommendationer som har att göra med kontakten med medierna, effektiverad bedömning av rapporterna, precisering av den terminologi som används i rapporterna, framförande av osäkerheter och återhållsamhet i fråga om politiska ställningstaganden.

IPCC beslöt att följa IAC:s rekommendationer

Den internationella klimatpanelen IPCC:s plenum hölls den 11–14 oktober i Busan i Sydkorea. Plenumet beslöt att utveckla sina arbetsmetoder i enlighet med IAC:s rekommendationer. – IPCC tog rekommendationerna på allvar och vill verkställa dem med det snaraste. Verkställandet av samtliga förslag påbörjas under nästa år, konstaterade ordföranden för Finlands nationella IPCC-arbetsgrupp och Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas efter mötet.