Meddelandearkiv: 2010

Utnyttjandet av klimatkunskapen borde effektiveras inom beslutfattandet

28.10.2010 10:43

I ett forskningsprojekt vid Meterologiska institutet har man undersökt hur den information man får genom forskning av klimatförändringen når beslutsfattandet.

Foto: Antonin Halas

Foto: Antonin Halas

Man utredde också hur man kunde utveckla utnyttjandet av klimatkunskapen som stöd i beslutsfattandet när det gäller anpassningen till klimatförändringen. I forskningsprojektet kartlades forskning, politik och åtgärder i anslutning till klimatförändringen i Norge, Sverige och Finland. Forskningsgruppen utarbetade också rekommendationer, vars syfte är att effektivera informationsförmedlingen och främja produktionen av information som stöder anpassningspolitiken.

Beslutsfattarna har inte tid att sätta sig in i forskningspublikationer

I projektet gjordes en enkät bland de som producerar forskningsinformation och beslutsfattarna och i den utreddes bl.a. de största hindren för att information inte överförs från forskare till beslutsfattare. Det största hindret för överföringen av information visade sig vara att beslutsfattarna inte har tid att bekanta sig med vetenskapliga forskningspublikationer. En lösning på problemet skulle vara att experterna deltog konkret i det föreberedande arbetet inom politiken.
"Man borde sprida kunskap om klimatförändringen till beslutsfattarna i komprimerad och lättbegriplig form". Beslutsfattarna önskar att forskningsresultaten skulle bearbetas och diskuteras tillsammans exempelvis vid gemensamma seminarier. Även det vetenskapliga samfundet hoppas på förfaringssätt med vilka man kunde få den nyaste vetenskapliga kunskapen med i beslutsfattandet", konstaterar gruppchef Heikki Tuomenvirta vid Meteorologiska institutet.

Den socioekonomiska kunskapen om klimatförändringen svagast

I alla tre länders strategier för anpassning till klimatförändringen eller motsvarande handlingar som drar upp riktlinjerna för klimatpolitiken erkänns att de förändringar i naturförhållandena som orsakas av klimatförändringen är betydande.
"Den grundläggande kunskapen om klimatförändringen är i dessa länder på åtminstone rimlig nivå och det förekommer rikligt med anpassningsmetoder. Sämst känner man till de ekonomiska verkningarna av anpassningen. Det skulle behövas socioekonomisk forskning, som tog i beaktande bl.a. verkningarna av föränderliga risker, såsom extrema väderfenomen. Man borde också kunna förutse anpassningsåtgärdernas samhälleliga och ekonomiska följder bättre än man gör i dag", understryker Tuomenvirta.

Mer information:

Heikki Tuomenvirta, tel. (09) 1929 4122, heikki.tuomenvirta@fmi.fi